18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރާއްޖޭ ގައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅ

ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ބަހުރޭނަށް ފުރައިފި

  • ގައުމީ ޓީމު ބަހުރޭންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗު ކުޅޭނީ 21 ވަނަ ދުވަހު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!


ގައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު -- އަވަސް

ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް ގައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ބަހުރޭނަށް ފުރައިފި އެވެ.

ބަހުރޭން ޓީމުގެ ދައުވަތަކަށް ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެގައުމަށް ފުރާފައިވާއިރު، އެޓީމު އެ ގައުމުގައި ތަމްރީންތަކެއް ހަދާ ބަހުރޭން އަންހެން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ފީފާ ރަޖިސްޓަޑް ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ބަހުރޭން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭ އަންހެން ޓީމު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ނިކުންނައިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ނިކުންނާނީ މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޓީމު އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ރާއްޖޭ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ނިމިގެންދިޔަ އަންހެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކާމިޔާބީ ހޯދާފައެވެ. މުބާރާތެއްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މީގެ ކުރިން ފަހަނަ އަޅައިދެވިފައިނުވާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ނިމިގެންދިޔަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އެޓީމު ވަނީ ޔޫއޭއީގައިވެސް ކޭމްޕްކޮށް އެގައުމުގެ އަންހެންޓީމާއެކު ފީފާ ރަޖިސްޓަޑް ދެ މެޗު ކުޅެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް މެޗުން އަންހެންޓީމު މޮޅުވިއިރު، އަނެއް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް