20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ފުޓްބޯޅަ

ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ގެބްރިއަލް ޖީސަސް ސިޓީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

  • އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ގެބްރިއަލް ހުރީ ސިޓީއާއެކު ތަށިތައް ކާމިޔާބުކުރަން ކެތްމަދުވެފައި
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ސިޓީ އަށް އަލަށް ބަދަލުވި ގެބްރިއެލް ޖީސަސް -- ގޫގުލް

ޕަލާމިރަސް އަށް ކުޅެމުން އައި ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ގެބްރިއަލް ޖީސަސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

ސިޓީ އަށް ބަދަލުވާން އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ގެބްރިއަލް ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ނިންމައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު މީޑިއާ އަށް ދައްކާލާފައެވެ.

ސިޓީ އަށް ބަދަލުވުމަށް ފަހު އެ ކްލަބުގެ ރަސްމީ ސައިޓަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ގެބްރިއަލް ބުނީ ސިޓީއާއެކު ތަށިތައް ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ކްލަބަށް ކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށެވެ.

ގެބްރިއަލް ބުނީ ސިޓީއަކީ އަބަދުވެސް އެ ވާދަކުރާ މުބާރާތެއްގެ ތައްޓަށް ވާދަކުރާ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށާއި، ކްލަބްގެ ކޯޗާމެދުވެސް އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށް ގެބްރިއަލް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 ބްރެޒިލްގެ ކްލަބް ޕަލާމެރަސް އިން 2015 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި ގެބްރިއަލް ވަނީ އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 83 މެޗުގައި 28 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމާ މިދިޔަ އަހަރު ގުޅި އެޓީމަށް ކުޅުނު ހަ މެޗުގައި ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ސިޓީ ޖޯޒީގައި ގެބްރިއަލް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިކުންނާނީ ވާދަވެރި ޓޮޓެންހަމްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗުގައި އޭނާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް