19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

އިންގްލޭންޑްގެ ކެމިކަލް ހަމަލާ

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ގޭހުގެ އަސަރު ކުރި އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

 • އަންހެން މީހާއަށް ކެމިކަލްގެ އަސަރު ކުރީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި
 • އަންހެން މީހާ މަރުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު
 • އަންހެން މީޙާއާއެކު ހުރި ފިރިހެން މީހާއަށް އަދިވެސް ފަރުވާ ދެނީ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 9 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 12:06 | |

މަގުބޫލް

 1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
 2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
 3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
 4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
 5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
 6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
 7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
 8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


ފޮރެންސިކް ޓީމުން ނޮވިޗޮކްގެ އަސަރު ހުރިތޯ ބަލަން ތަކެތި ގެންދަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ރަޝިއާއިން 1980 ވަނަ އަހަރުގައި އުފެއްދި، ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ކަމަށްވާ ނޮވިޗޮކްގެ އަސަރު ސައުތް ވެސްޓް އިންގްލޭންޑްގައި ކުރި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެން މީހާ އާދީއްތަ މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެ މީހުނަށް ނޮވިޗޮކްގެ އަސަރު ކުރީ މޭ މަހު ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސަކަށާއި އޭނަގެ ދަރިފުޅަށް ވެސް ނޮވިޗަކްގެ އަސަރު ކުރިތަނުންނެވެ. މޭ މަހުގެ ހާދިސާގައި ރަޝިއާގެ ދެބަފައިންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވީނަމަވެސް މިހާރު ތިބީ ގަދަވެ ސަލާމަތުންނެވެ.

ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ތެރިސާ މޭ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ދިމާވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އަންހެން މީހާ މަރުވުމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކޮށް، ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ. ފުލުހުންނާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ދަނީ ވަރަށް ބާރު މިނުގައި އެ ކަން ހިގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ހޯދަމުން ކަމަށް ތެރިސާ މޭ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ހާދިސާ ތަހްގީގު ކުރަނީ ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ތެރިސާ މޭ ވަނީ މަރުވި އަންހެން މީހާގެ އާއިލާއަށާއި ރައްޓެހިންނަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުވާފައެވެ. އުމުރުން 45 އަހަރު ސްޓާގަސްގެ ތިން ކުދިން ތިބެއެވެ. އޭނައާއެކު އެ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްގެ އަސަރު ދެން ކުރީ އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ޗާލީ ރޯލީއަށެވެ. އޭނައަށް އޭގެ އަސަރު ކުރީ އަންހެން މީހާގެ ފަރާތުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ނޮވިޗޮކް އެ މީހުންގަޔަށް އަރާފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު އަންހެން މީހާ ގަޔަށް އެ ކެމިކަލްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އެއްގޮތަކީ ސިގިރޭޓް ބުރިއަކުންނެވެ. އެ އަންހެން މީހާ އެ ކެމިކަލް އުގުޅިފައި ހުރި ސިގްރޭޓް ބުރިއެއްގެ އަތްލުމާ ގުޅިގެން އޭނަގަޔަށް އެ ނޮވިޗޮކްގެ އަސަރު ކުރީއެވެ. އަދި ފިރިހެން މީހާއަށް ނޮވިޗޮކްގެ އަސަރު ކުރީ އަންހެން މީހާ ހަމަހޭވެރިކަން ނެތުމާ ގުޅިގެން ސީޕީއާރް ދެނިކޮށް ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އެ ދެ މީހުނާއި ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް