25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ޔޭހޭ މޮހައްބަތޭން ގެ އިޝިތާ އާއި ފިރިމީހާ ރާއްޖޭގައި

  • ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ ވެޑިން އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރަން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 11:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  2. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  3. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ
  6. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  7. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން


ދިވްޔަންކާ އާއި ފިރިމީހާ ވިވެކް -- ގޫގުލް

ސްޓާޕްލަސްއިން ދައްކާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސީރިއަލް އެއްކަމަށްވާ " ޔޭހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ބަލަތާ ދިވްޔާންކާ ޓްރިޕަތީ (އިޝީތާ ބައްލާ) އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ " ގަޔާމަތް ކީ ރާތް" ގެ ބަތަލު ވިވެކް ދަހިޔާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

މި ދެމަފިރިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ ވެޑިން އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ.

އެދެތަރިން ދަނީ އެމީހުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ނަގާފައިވާ ރީތި ފޮޓޯ ތަކާއި ވީޑިއޯތައް އިންސްޓަގްރާމްގައ ޝެއަރ ކުރަމުންެނެވެ.

ޓީވީ ޝޯތަކުގައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މި ދެތަރިން ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް ރާއްޖެ އައިސްފައި މިވަނީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ އެނިވާސަރީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކަމަށް ވިވެކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިވްޔަންދާ އާއި ވިވެކް ގެ ފުތަރަމަ ވެޑިން އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރަން ގޮސްފައިވަނީ ޔޫރަޕަށެވެ.

8 ޖުލައި 2016 ގައި މިޖޯޑު ކައިވެނި ކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ މިދެމީހުން ދިމާވެފައި ވަނީ "ޔޭހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ސެޓުންނެވެ.

މި ދެމަފިރިން ވަނީ ސްޓާޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ  ސިލްސިލާ ކަޕުލް ޑާންސް ކޮމްޕެޓިޝަން "ނަޗްބަލިޔޭ" ސީޒަން 8 ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް