16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

ޔޭހޭ މޮހައްބަތޭން ގެ އިޝިތާ އާއި ފިރިމީހާ ރާއްޖޭގައި

  • ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ ވެޑިން އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރަން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 11:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ދިވްޔަންކާ އާއި ފިރިމީހާ ވިވެކް -- ގޫގުލް

ސްޓާޕްލަސްއިން ދައްކާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސީރިއަލް އެއްކަމަށްވާ " ޔޭހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ބަލަތާ ދިވްޔާންކާ ޓްރިޕަތީ (އިޝީތާ ބައްލާ) އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ " ގަޔާމަތް ކީ ރާތް" ގެ ބަތަލު ވިވެކް ދަހިޔާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

މި ދެމަފިރިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ ވެޑިން އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ.

އެދެތަރިން ދަނީ އެމީހުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ނަގާފައިވާ ރީތި ފޮޓޯ ތަކާއި ވީޑިއޯތައް އިންސްޓަގްރާމްގައ ޝެއަރ ކުރަމުންެނެވެ.

ޓީވީ ޝޯތަކުގައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މި ދެތަރިން ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް ރާއްޖެ އައިސްފައި މިވަނީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ އެނިވާސަރީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކަމަށް ވިވެކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިވްޔަންދާ އާއި ވިވެކް ގެ ފުތަރަމަ ވެޑިން އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރަން ގޮސްފައިވަނީ ޔޫރަޕަށެވެ.

8 ޖުލައި 2016 ގައި މިޖޯޑު ކައިވެނި ކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ މިދެމީހުން ދިމާވެފައި ވަނީ "ޔޭހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ސެޓުންނެވެ.

މި ދެމަފިރިން ވަނީ ސްޓާޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ  ސިލްސިލާ ކަޕުލް ޑާންސް ކޮމްޕެޓިޝަން "ނަޗްބަލިޔޭ" ސީޒަން 8 ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް