16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ބޮލީވުޑް

ޔޭހޭ މޮހައްބަތޭން ގެ އިޝިތާ އާއި ފިރިމީހާ ރާއްޖޭގައި

  • ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ ވެޑިން އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރަން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 11:16 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ދިވްޔަންކާ އާއި ފިރިމީހާ ވިވެކް -- ގޫގުލް

ސްޓާޕްލަސްއިން ދައްކާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސީރިއަލް އެއްކަމަށްވާ " ޔޭހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ބަލަތާ ދިވްޔާންކާ ޓްރިޕަތީ (އިޝީތާ ބައްލާ) އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ " ގަޔާމަތް ކީ ރާތް" ގެ ބަތަލު ވިވެކް ދަހިޔާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

މި ދެމަފިރިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ ވެޑިން އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ.

އެދެތަރިން ދަނީ އެމީހުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ނަގާފައިވާ ރީތި ފޮޓޯ ތަކާއި ވީޑިއޯތައް އިންސްޓަގްރާމްގައ ޝެއަރ ކުރަމުންެނެވެ.

ޓީވީ ޝޯތަކުގައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މި ދެތަރިން ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް ރާއްޖެ އައިސްފައި މިވަނީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ އެނިވާސަރީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކަމަށް ވިވެކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިވްޔަންދާ އާއި ވިވެކް ގެ ފުތަރަމަ ވެޑިން އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރަން ގޮސްފައިވަނީ ޔޫރަޕަށެވެ.

8 ޖުލައި 2016 ގައި މިޖޯޑު ކައިވެނި ކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ މިދެމީހުން ދިމާވެފައި ވަނީ "ޔޭހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ސެޓުންނެވެ.

މި ދެމަފިރިން ވަނީ ސްޓާޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ  ސިލްސިލާ ކަޕުލް ޑާންސް ކޮމްޕެޓިޝަން "ނަޗްބަލިޔޭ" ސީޒަން 8 ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް