22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވީ ކުދިން

ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވީ ކުދިން: ކުދިން ނެރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ހޮހޮޅައަށް ޓީމެއް ވަދެފި

  • ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން މީޑިއާތައްވަނީ ސަރަހައްދުން ދުރަށް ޖައްސާފައި
  • ކުދިން ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވީ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 8 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 10:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


ހޮހޮޅައިގައި ކުދިންތިބި ހިސާބުގައިވެސް ފެންބޮޑުވެދާނެކަމުގެ ބިރުވަނީ ހީވެފައި -- ބީބީސީ

ތައިލެންޑްގެ ތަމް ލުއަންގ ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވެފައިވާ 12 ފިރިހެން ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗް ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޓީމުން ކުދިން ނެރުމަށްޓަކައި ހޮހޮޅައަށް ވަދެފިއެވެ.

އޮޕަރޭޝަންގެ ވެރިޔާ ނަރޮންގސަކް އޮސޮއްތަނަކޯން ރިޕޯޓަރުންނަށް ވިދާޅުވީ ރެސްކިއު ޓީމުން ހޮހޮޅައަށް ވަދެފައިވަނީ ތައިލެންޑްގެ ގަޑިން ހެނދުނު 10:00 ގައި ކަމަށެވެ.

މިވަގުތަށް އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ މީހުންފިޔަވައި އެންމެންވަނީ ހޮހޮޅައިގެ ދޮރުމަތިން ފޮނުވާލާފައެވެ. މިވަގުތު ތިބީ ޑައިވަރުންނާއި ސިއްހީ އޮފިޝަލުންނާއި. ސަލާމަތީ ބާރުތައް އެކަންޏެވެ.

ތަމް ލުއަންގ ހޮހޮޅައިގައި އެކުދިން ތާށިވެފައި ތިބީ ހިކިފަސް ތަންކޮޅެއްގައި ނަމަވެސް ކުދިން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމީ ފެން ބޮޑުވާން ފެށުމުން އިތުރަށް މަޑުކުރެވެން ނެތިގެންނެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކުދިން ފެނުނީއްސުރެ ތަޖުރިބާ ކާރު ޑައިވަރުންގެ ޓީމަކުން އެކުދިންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރު ކޮށްދެމުން ގޮސްފައިވާއިރު އެކުދިން ނުކުތުމަށް އިރުޝާދު ދޭނީ އެ ޓީމުންނެވެ.

ކުދިން ތިބީ ނުކުންނަން ފިޓްކޮށް އަދި ތައްޔާރަށް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. މި ދުވަހަށް  އޮފިޝަލުން ދީފައިވާ ނަމަކީ ޑީ-ޑޭގެ އެވެ.

ބާރަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗް ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވީ ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް