18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އިހުސާން ފިހާރަ ޕްރޮމޯޝަން

އިހުސާން ފިހާރައިގެ ރޯދަ ސޭލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

  • ސައިކަލް ގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޒޫނާ މޫސާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 19:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


އިހުސާން ފިހާރައިގެ ލަކީޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

އިހުސާން ފިހާރައިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ސޭލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތްތައް ހޮވައިފިއެވެ.

01 މެއި އިން 30 ޖޫން އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ސްޒޫކީ ބްރޭންޑްގެ ސައިކަލެއް، ދެވަނަ އިނާމަކަށް ސްކައިވޯތް ބްރޭންޑްގެ އޮޓޯ ދޮންނަ މެޝިނެއް އަދި ތިން ވަނަ އިނާމަކަށް ސްކައިވޯތް ބްރޭންޑްގެ "55 ގެ އެލްސީޑީ ޓީވީ އެކެވެ.

ސައިކަލް ގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޒޫނާ މޫސާ A002067. އޮޓޯ މެޝިންގެ ނަޝީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މައުސޫމާ އަބްދުﷲ A237929. ޓީވީގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިސްމާއިލް ނައީމް A070725  އެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް