16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

އިހުސާން ފިހާރަ ޕްރޮމޯޝަން

އިހުސާން ފިހާރައިގެ ރޯދަ ސޭލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

  • ސައިކަލް ގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޒޫނާ މޫސާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 19:20 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި


އިހުސާން ފިހާރައިގެ ލަކީޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

އިހުސާން ފިހާރައިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ސޭލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތްތައް ހޮވައިފިއެވެ.

01 މެއި އިން 30 ޖޫން އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ސްޒޫކީ ބްރޭންޑްގެ ސައިކަލެއް، ދެވަނަ އިނާމަކަށް ސްކައިވޯތް ބްރޭންޑްގެ އޮޓޯ ދޮންނަ މެޝިނެއް އަދި ތިން ވަނަ އިނާމަކަށް ސްކައިވޯތް ބްރޭންޑްގެ "55 ގެ އެލްސީޑީ ޓީވީ އެކެވެ.

ސައިކަލް ގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޒޫނާ މޫސާ A002067. އޮޓޯ މެޝިންގެ ނަޝީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މައުސޫމާ އަބްދުﷲ A237929. ޓީވީގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިސްމާއިލް ނައީމް A070725  އެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް