19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އިހުސާން ފިހާރަ ޕްރޮމޯޝަން

އިހުސާން ފިހާރައިގެ ރޯދަ ސޭލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

  • ސައިކަލް ގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޒޫނާ މޫސާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 19:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އިހުސާން ފިހާރައިގެ ލަކީޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

އިހުސާން ފިހާރައިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ސޭލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތްތައް ހޮވައިފިއެވެ.

01 މެއި އިން 30 ޖޫން އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ސްޒޫކީ ބްރޭންޑްގެ ސައިކަލެއް، ދެވަނަ އިނާމަކަށް ސްކައިވޯތް ބްރޭންޑްގެ އޮޓޯ ދޮންނަ މެޝިނެއް އަދި ތިން ވަނަ އިނާމަކަށް ސްކައިވޯތް ބްރޭންޑްގެ "55 ގެ އެލްސީޑީ ޓީވީ އެކެވެ.

ސައިކަލް ގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޒޫނާ މޫސާ A002067. އޮޓޯ މެޝިންގެ ނަޝީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މައުސޫމާ އަބްދުﷲ A237929. ޓީވީގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިސްމާއިލް ނައީމް A070725  އެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް