20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޖަޕާން ބިންހެލުން

އިރުމަތީ ޖަޕާނަށް ހަ މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

  • ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް ނެރެފައެއް ނުވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 18:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެޖެންސީން އާންމު ކުރި ފޮޓޯއެއް -- ގޫގުލް

ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިއޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް އިރުމަތީ ޖަޕާނަށް ހަ މެގްނިޓިއުޑްގައި ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ޖަޕާނުގެ މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

މި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް ނުދެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:23 ގައި އައި މި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޒަޚަމްވި ކަމެއް ނޫނީ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވީކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސެންޓްރަލް ޓޯކިއޯގެ ބައެއް އިމާރާތްތައް ލޮޅުން ނޫނީ ހެލުން އައެވެ. 

ބިންހެލުން އައީ ޗީބާ ޕްރީފެކްޗާ ބިމުގެ އަޑިން، ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ 50 ކިލޯމީޓަރުގެ އަޑިންނެވެ. 

ބިންހެލުން އައުމާ ގުޅިގެން ނަރީތާ އެއާޕޯޓުގެ ދެ ރަންވޭއެއް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ބަންދުކުރިއެވެ. 

ޖަޕާނުގެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ އަދި ބިންހެލުން ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ހާދިސާތައް ވެސް މިދުވަސްކޮޅު ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް