11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ޖަޕާން ބިންހެލުން

އިރުމަތީ ޖަޕާނަށް ހަ މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

  • ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް ނެރެފައެއް ނުވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 18:15 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެޖެންސީން އާންމު ކުރި ފޮޓޯއެއް -- ގޫގުލް

ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިއޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް އިރުމަތީ ޖަޕާނަށް ހަ މެގްނިޓިއުޑްގައި ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ޖަޕާނުގެ މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

މި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް ނުދެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:23 ގައި އައި މި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޒަޚަމްވި ކަމެއް ނޫނީ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވީކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސެންޓްރަލް ޓޯކިއޯގެ ބައެއް އިމާރާތްތައް ލޮޅުން ނޫނީ ހެލުން އައެވެ. 

ބިންހެލުން އައީ ޗީބާ ޕްރީފެކްޗާ ބިމުގެ އަޑިން، ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ 50 ކިލޯމީޓަރުގެ އަޑިންނެވެ. 

ބިންހެލުން އައުމާ ގުޅިގެން ނަރީތާ އެއާޕޯޓުގެ ދެ ރަންވޭއެއް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ބަންދުކުރިއެވެ. 

ޖަޕާނުގެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ އަދި ބިންހެލުން ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ހާދިސާތައް ވެސް މިދުވަސްކޮޅު ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް