17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޖަޕާން ބިންހެލުން

އިރުމަތީ ޖަޕާނަށް ހަ މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

  • ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް ނެރެފައެއް ނުވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 18:15 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެޖެންސީން އާންމު ކުރި ފޮޓޯއެއް -- ގޫގުލް

ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިއޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް އިރުމަތީ ޖަޕާނަށް ހަ މެގްނިޓިއުޑްގައި ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ޖަޕާނުގެ މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

މި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް ނުދެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:23 ގައި އައި މި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޒަޚަމްވި ކަމެއް ނޫނީ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވީކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސެންޓްރަލް ޓޯކިއޯގެ ބައެއް އިމާރާތްތައް ލޮޅުން ނޫނީ ހެލުން އައެވެ. 

ބިންހެލުން އައީ ޗީބާ ޕްރީފެކްޗާ ބިމުގެ އަޑިން، ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ 50 ކިލޯމީޓަރުގެ އަޑިންނެވެ. 

ބިންހެލުން އައުމާ ގުޅިގެން ނަރީތާ އެއާޕޯޓުގެ ދެ ރަންވޭއެއް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ބަންދުކުރިއެވެ. 

ޖަޕާނުގެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ އަދި ބިންހެލުން ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ހާދިސާތައް ވެސް މިދުވަސްކޮޅު ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް