13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 04 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ކުޑަފަރީ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓަކާއި ބާޖެއް އަރައިފި

 • ފަރަށް އެރިކަން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 14:53 ގައި
 • ޖުމްލަ 09 މީހުން ތިބި، 08 ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީއަކު
 • އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 15:45 | |

މަގުބޫލް

 1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
 2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
 3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
 4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
 5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 6. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
 7. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
 8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދެއް -- އެމްއެންޑީއެފް

ނ. ކުޑަފަރީ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓަކާއި ބާޖެއް އަރައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޯރމޭޝަން އޮފިސަރ ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުޑަފަރީ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓަކާއި ބާޖެއް އަރައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ކޯސްޓްގާޑުގެ މެރިން ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 14:53 ގައި ކަމަށެވެ. 

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުޑަފަރީ ފަރަށް އަރާފައި ވަނީ "ރާދަފަތި" ނަމަކަށް ކިޔާ ޓަގަކާއި "ސިންގާސަނާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބާޖެއް ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މި ދެ އުޅަނދުގައި ޖުމްލަ ނުވަ މީހުން ތިބި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަށް ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީއަކު ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ އުޅަނދު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް