25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު ސީރިއާގެ ފައި ނެތް ކުއްޖާ އަށް ތުރުކީ އިން ފައެއް ހަދިޔާކޮށްފި

  • ކުޑަ ކުއްޖާގެ ފައި ނެތް ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވި
  • ކުޑަ ކުއްޖާގެ ބައްޕައަކީ ވެސް ފައި ނެތް މީހެއް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 12:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


މާޔާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އެކުގައި -- އޭއެފްޕީ

ވިހޭއިރު ފައި ނެތް، އަށް އަހަރުގެ ސީރިއާ ކުއްޖަކަށް ތުރުކީން ފައެއް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުއްޖާ ތުރުކީގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލު ކަމަށް އައީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ކުއްޖާ އުޅެން ޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް އާއްމުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ތުރުކީން ވަނީ އެ ކުއްޖާ އެ ގައުމަށް ގެންގިސް ފައި ހަދިޔާ ކޮށްދީފައެވެ.

ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ވަރަށް އަވަހަށް އެ ކުއްޖާ އަށް ހިނގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރުން ވަނީ މާޔާ ނަމަކަށް ކިޔާ އެކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ހިތްވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ.

މާޔާގެ ބައްޕައަކީ ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެކެވެ. އޭނާގެ ފައި ނުހުންނައިރު، އުދަނގޫތަކާ އެކު ވެސް އާއިލާ ބެލުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަނީ އޭނާއެވެ. އޭނާ އައިލާ ބަލަމުން ގެންދަނީ ސީރިއާގެ އިރުމަތީގައި ހަދާފައި ހުންނަ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައެވެ. މާޔާގެ ބައްޕަ ބުނީ ދަރިފުޅު ފަޔަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ފައިވާން ނުލެވޭތީ، އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރަނި ތަޅު ކަމަށެވެ. 

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ އެއް ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ މާޔާ ދަޅުތަކަކަށް އަރައިގެން އޭނަގެ ބައްޕައާ އެއްކޮށް ހިނގާފައި ދާ މަންޒަރެވެ. އެމީހުންނާ އެކު އެ ކުއްޖާގެ ކޮއްކޮއެއް ވެސް ހިގާފައި ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް