17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ސަންޖޫގެ ކާމިޔާބީ: ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 200 ކްރޯޑަށް އަރައިފި

  • މިހާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިމިވަނީ  ރިލީޒް ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ބަންދު ދުވަހެއް ނުހިމަނާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 11:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް


ސަންޖޫގެ ޕޯސްޓަރު -- ޓްވިޓަރ

ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމް "ސަންޖޫ" ރިލީޒް ކުރިތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށްވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

މިދިޔަ މަހު 29 ގައި ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމަށް މިހާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި މިވަނީ ރިލީޒްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ބަންދު ދުވަހެއް ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނި އެވެ.

އެހެން ކަމުން "ސަންޖޫ" ވެފައި ވަނީ ބަންދު ދުވަހެއް ވެސް ނުލައި 200 ކްރޯޑް ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަށެވެ.

ރާޖް ކުމާރް ހިރާނީ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަށް ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ ވަނީ 284.68 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

އަދި "ސަންޖޫ" ވެފައި މިވަނީ  ރަންބީރްގެ ފުރަތަމަ 200 ކްރޯޑް ފިލްމެވެ. ރަންބީރްގެ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ކުރިން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ފިލްމްތަކަކީ 2016 ގައި ރިލީޒްކުރި "އޭ ދިލް ހޭ މުޝްކިލް" (112.48 ކްރޯޑް)، 2013 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ޔެ ޖަވާނީ ހޭ ދީވާނީ" (188.57 ކްރޯޑް) އަދި 2012 ގައި ރިލީޒްކުރި "ބަރްފީ" (112.15 ކްރޯޑް) އެވެ.

"ސަންޖޫ" 100 ކްރޯޑްގެ ކްލަބަށް ވަދެފައިވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މީގެ ކުރިން ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ އަވަހަށް 200 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބާހްބަލީ: ދަ ކޮންކްލޫޝަން" އެވެ. މި ފިލްމް 200 ކްރޯޑަށް އަރާފައިވަނީ އެންމެ ހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. "ސަންޖޫ" އާ އެއްގޮތަށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 200 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމްގެ ރިކޯޑް ދެން އޮތީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އަތުގައެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އަދާޝް ބުނި ގޮތުގައި "ސަންޖޫ" ގެ ވިޔަފާރި މިހާރު ދާ ސްޕީޑަށް ބަލާ އިރު، މި ފިލްމަކީ މި އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދާނެ ފިލްމަށް ވެދާނެ އެވެ.

ބެލުންތެރިން ފިލްމްގެ ޖާދޫގައި ވަރަށް ގަދައަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މި ފިލްމް ދަނީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ކަމަށެވެ.

"ސަންޖޫ" މި ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދަނީ ސަންޖޭ ފިލްމީ ހަޔާތަށް ގުޅުނު ގޮތާއި އޭނާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހި ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެގެންދިޔަ ގޮތެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާ ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ގޮތާއި އޭނާ މިހާތަނަށް ކުރި ތިން ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އާއި ފިލްމީ ދާއިރާގައި އޭނާގެ ލޯބީގެ ހަޔާތެވެ.

މިފިލްމްގައި ސަންޖޭ ދަތުގެ ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ރަންބީރު ކަޕޫރެވެ. މީގެ އިތުރުން މަނީޝާ ކޮއިރާލާ، ޕަރޭޝް ރާވަލް، ދިޔާ މިރްޒާ، ސޯނަމް ކަޕޫރު، ވިކީ ކައުޝަލް، ޖިމް ސާރބް އަދި އަނުޝްކާ ޝަރުމާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް