21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

އާލިއާގެ ގެއަށް ރަންބީރު ކެއުމަކަށް ގެންގޮސްފި

  • މި ކެއުމުގައި އާލިއާގެ ބައްޕަ ވެސް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 11:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް
  8. ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައުމުން، ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި


އާލިއާ ބަޓް އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އާލިއާ ބަޓްގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރު ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަކަށް އާލިއާގެ އެގެއަށް އަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ކެއުމުގައި އާލިއާގެ ބައްޕަ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރ މަހޭޝް ބަޓް ވެސް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ދުރުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އިން ފެންނަ ފެނުމަށް އެމީހުން ކަނީ ކޯޗެއްކަން ނޭންގުނު ނަމަވެސް އެންމެން އެކުގައި މަޖާކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެން ދެއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންނާއި ޚިލާފަށް ދާދި ފަހުން ރަންބީރު ވަނީ އޭނާ ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އެ ދެ ތަރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު 29 ގައި ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ސަންޖޫ" ގައި ރަންބީރު ކުޅެފައިވާ ރޯލަށް އާލިއާ ވަނީ ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ،.

އާލިއާ ބުނެފައިވަނީ އެފިލްމަކީ ވަރަށް މޮޅު ފިލްމެއް ކަމަށާއި އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ދިހަ ފިލްމްގެ ލިސްޓްގެ އެއް ވަނައިގައި އެ ފިލްމް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެފިލުމްގައި ރަންބީރުގެ ރޯލް ވަރަށް މޮޅު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރަންބީރުގެ އިތުރުން އެފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދާ ހުރިހާ ކާސްޓުންނަށް ވެސް އާލިއާ ވަނީ ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ.

އާލިއާ އާއި ރަންބީރު އެކުގައި ފެނިގެން ދާނީ އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރާ އަޔާން މުކްރުޖީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "ބްރަމަސްތްރާ" އިންނެވެ.

މި ފިލްމްގައި އާލިއާ އާއި ރަންބީރުގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެން ދާނީ އަމީތާބް ބަޗަން އެވެ.

ރަންބީރާއި އާލިއާ ރައްޓެހިވުމުގެ ކުރިން ރަންބީރު ވަނީ ކެޓްރީނާ ކައިފް އާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅެފައެވެ. އަދި އާލިއާ ވަނީ ސިދާތް މަލޯތްރާ އާއި ޑޭޓް ކޮށްފައެވެ.
 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް