25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސް

ދަތުރު ކުރަމުންދަނިކޮށް ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއްގެ ސީލިން ޕެނަލެއް ވެއްޓިއްޖެ

  • އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 01:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސް ފްލައިޓުގެ ސީލިން ޕެނަލް ނެއްޓިފައި -- ޓްވިޓަރ

ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއްގެ ސީލިން ޕެނަލެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

އެ އެއާލައިނުން ދަތުރު ކުރި ފަސިންޖަރަކާއި ހަވާލާދީ ފޮކްސް5 އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އެ ފްލައިޓުގެ ސީލިން ޕެނަލް ވެއްޓުނީ ފްލައިޓް ޖެއްސި ވަގުތުކަމަށެވެ. ސީލިން ޕެނަލް ވެއްޓުނީ ބޯޓު ޖެއްސި ވަގުތުގައި ކަމަށާއި ސީލިން ޕެނަލް ވެއްޓުނީ ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރި ޕަސިންޖަރުންގެ ގައި މައްޗަށް ކަމަށް އެނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

އެ ފްލައިޓަކީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ނެދަލޭންޑްސްގެ އެމްސްޓަޑަމް އިން އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނަށް ދަތުރު ކުރި ފްލައިޓެކެވެ. މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ވެފައިނުވާކަމަށް ވެއެވެ.

މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެ އެއާލައިނުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ޕަސިންޖަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފައެވެ. މިހާރު އެ ސީލިން ޕެނަލް އަލުން ހަދާފައިވާކަމަށްވެސް އެއާލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް