24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އަލިފާން

އައްޑޫ ސިޓީ ޗަކަ ބިމެއްގައިހުރި ގަސްތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

  • މީގެ ކުރިންވެސް އެތަނުގަ އަލިފާން ހިފާފައިވޭ
  • އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އައްޑޫ ސިޓީ ޗަކަ ބިމުގަ ރޯވެފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބޮޑު މަގު ޝީޝާ ޝޯވްރޫމް ކުރި މަތީ ހުންނަ ޗަކަ ބިމުގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ރާއްޖެޓީވީގެ ބިއުރޯން އިން ބުނީ އެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ހާއިރު ކަމަށާއި މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ، އައްޑޫސިޓީގައި ތިބޭ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއުއިން އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ބިއުޜޯއިން ބުނީ އަލިފާން ރޯވާން ދިމާވި ސަބަބެއް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެތަނަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަލިފާން ރޯވާ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ބިއުރޯއިން ބުނީ އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް