18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

އަލިފާން

އައްޑޫ ސިޓީ ޗަކަ ބިމެއްގައިހުރި ގަސްތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

  • މީގެ ކުރިންވެސް އެތަނުގަ އަލިފާން ހިފާފައިވޭ
  • އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  3. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  7. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި
  8. ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް ހުޅުވައިފި


އައްޑޫ ސިޓީ ޗަކަ ބިމުގަ ރޯވެފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބޮޑު މަގު ޝީޝާ ޝޯވްރޫމް ކުރި މަތީ ހުންނަ ޗަކަ ބިމުގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ރާއްޖެޓީވީގެ ބިއުރޯން އިން ބުނީ އެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ހާއިރު ކަމަށާއި މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ، އައްޑޫސިޓީގައި ތިބޭ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއުއިން އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ބިއުޜޯއިން ބުނީ އަލިފާން ރޯވާން ދިމާވި ސަބަބެއް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެތަނަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަލިފާން ރޯވާ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ބިއުރޯއިން ބުނީ އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް