16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ތެލުގެ ވިޔަވާރި

އެމެރިކާގެ އެދުމަށް ސައުދީން ތެޔޮ އުފެއްދުން އިތުރުކޮށްފި

  • ސައުދީ ރަސްގެފާނު ނިންމީ ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރު ކުރަން
  • ތެޔޮގިނައިން އުފައްދަނީ އޭގެ އަގު ނޫފުލޭ ގޮތް ހެދުމަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 5 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 23:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  4. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ


ތެޔޮ ކާރުހާނާއެއްގައި މީހަކު މަސައްކަތްކުރަނީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެދުމުގެ މަތިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ތެޔޮ އުފެއްދުން އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކައިރި މުސްތަގުބަލުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ އޭގެ އަގު ތިރިކުރުމަށްޓަކައި ޓުރަމްޕް އެދުމުން، ސައުދީން ވަނީ ދުވާލަކު އިތުރު 2 މިލިއަން ފީފާ އުފައްދަން ނިންމައިފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

ތެލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްވަރު އުފުލޭނެ ކަމަށް ބެލެވިފައި ވަނީ ވެނެޒިޔުލާއިންނާއި އީރާނުން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު މަދުވުމުންނެވެ. އީރާނުން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު މަދު ކުރަން ނިންމީ އެމެރިކާއިން އެ ގައުމަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އެހެން ގައުމްތަކުން އީރާނާއެކު ކުރާ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުމަށް ބާރު އެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ކުޑަ ކުރުމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ސައުދީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ތެލުގެ އަގު އުފުލުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އިތުރަށް އުފައްދަންޖެހޭ މިންވަރު އެ ޤައުމުން އުފެއްދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އެމެރިކާ އެދިގެން

4 މަސް ކުރިން

އެމެރިކާ އެދިގެން ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ކަތިލަނީވެސް

0
0