16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

މީޑިއާ ކައުންސިލް

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުނެގުން 28 ގައި!

  • ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ގައި
  • ވޯޓުދެވޭނީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ އެކަކަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި


މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހުސްވެފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓު ނެގެން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 14:30 އިން 15:30 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ( ވެލާނާގެ 10 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23،24 އަދި 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 12:00 އަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން ނެރެފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ތަމްސީލްކުރާ މީޑިއާގެ ތައްގަނޑު ޖެހި ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ވޯޓުދެވޭނީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ އެކަކަށް ކަމަށް އިއުލާންގައި ވެއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން އަލީ ޔޫސުފް އާއި ޗެނަލް 13 ގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ނިޔާޒްއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް