14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އީރާން-އެމެރިކާ

އެމެރިކާ އިން ދައްކާ ބިރަކަށް އީރާނުން ބިރެއް ނުގަންނާނެ: ރައީސް ރޫހާނީ

  • އެމެރިކާ އިން ވަނީ އީރާނުގެ ތެޔޮ ގައުމުތަކަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 5 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 16:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


އީރާނުގެ ރައީސް ރޫހާނީ -- ރޮއިޓަރސް

އީރާނުގެ ތެޔޮ ޝިޕްމަންޓުތައް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން ދައްކާ ބިރަށް ޖެހިލުމެއް ނެތި އިރާނުން އޮންނާނީ ސާބިތުކަމާ އެކު ކަމަށް އިރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އެމެރިކާގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާ ހިތިވާނެ ކަމަށް އިންޒާރު ދެއްވަމުން ރޫހާނީ ވިދާޅުވީ "އިރާނުން ތެޔޮ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ސުމަކަށް ހަދަން އެެމެރިކާ އިން ބުނާ" ކަަމަށާއި، މިހެން އެމެރިކާ އިން ބުނަމުން ގެންދަނީ ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ އަށް ނުބަލާ ކަމަށެވެ. ރޫހާނީ މިހެން ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީ އައިއާރްއެންއޭ މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ރޫހާނީ މިހެން ވިދާޅުވުމުގެ ގަނޑިއިރުތަކެއް ކުރިން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނަކު ވަނީ ގަލްފު ސަރަހައްދުގެ ވޯޓާރވޭސް، ތެޔޮ ޓޭންކަރުތަަކަށް ހުޅުވާލާނެ ކަަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

އެމެރިކާ ހިމެނޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ބައެއް ބާރުގަދަ ގައުމާތަކާ އެކީ 2015 ވަނަ އަހަރު އީރާނުން ވަނީ ނިއުކްލިއާ ޑީލެއްގައި ސޮއެ ކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ މެއި މަހު އެމެރިކާ އިން މި އެއްބަސްވުމުން ވަކިވެފައެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިއުކްލިއާ ޑީލުގައި އީރާނުން އެއްބަސްވީ އިރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމް އަށް ލިމިޓޭޝަންތަކެއް ގެނައުމަށް ކަމަށްވާއިރު، އޭގެ ބަދަލުގައި އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. 

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ޑީލުން އެމެރިކާ ވަކިވެ، އެމެރިކާ އިން ވަނީ އީރާނުގެ ތެޔޮ ގައުމުތަކަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ނޮވެމްބަރު 4 އިން މި ގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ގައުމުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލާފައިވާއިރު، މިކަން ނުކުރާ ގައުމުތަކަށް އެެމެރިކާ އިން މާލީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް