19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ހޮޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން

ހޮޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން: މޫސުން ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ

  • ކުރިން ފޮނުވި ފޯނު ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުމުން އާ ފޯނެއް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުން
  • މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްް 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަސައްކަތްކުރޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 5 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 14:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  2. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  3. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  6. މިހާރުގެ 7 މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި
  7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  8. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި


ހޮހޮޅައަށް ފޯން ލައިނެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުން -- އޭބީސީ ނިއުސް

ތައިލެންޑްގައި، ފެންބޮޑުވެފައިވާ ހޮހޮޅައެއްގައި ތާށިވެފައި ތިބި 12 ފިރެހެން ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗް ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މޫސުން ގޯސްވެ ވާރޭ ވެހެން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުދިން ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ ރެސްކި އުޓީމުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ކުރިޔަށް ދުވަސްތަކުގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު ވާރޭވެހިއްޖެ ނަމަ، ހޮހޮޅައިގައި މިހާރު ކުދިން ހިމާޔަތް ހޯދައިގެން ތިބި ސަރަހައްދުގައި ވެސް ފެންބޮޑުވެދާނެކަމުގެ ބިރުވަނީ ހީވެފައެވެ.

ހޮހޮޅަ ހުންނަ ޗިއާންގް ރާއީ ޑިސްޓްރިކްޓަށް މިދިޔަ ދެތިން ދުވަހު ވާރޭ ވެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޓީމުން މިހާރު ބަލަމުންދަނީ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ކުދިން ނެރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

"އެކުދިން ފެނުމުގެ ކުރިން މިހާރު މިދަނީ ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން" ޗިއާންގް ރާއީގެ ގަވަރަނަރ ނަރޮންގސަކް އޮސޯއްތަނަކޯން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތައިލެންޑްގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އޮންން ތައި ނޭވީ ސީލް އިން މިހާރު ބަލަމުންދަނީ ލައިފް ޖެކެޓް އަޅުވައިގެން އެކުދިން ފެންމައްޗަށް އަރުވައިގެން ނެރެވިދާނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ހޮހޮޅައަށް ފޯން ލައިންތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން ކަމަށާއި އޭރުން އެކުދިންނަށް އާއިލާތަކާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުރިން ފޮނުވި ފޯނު ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުމުން އާ ފޯނެއް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ވާރޭ ނުވެހި އެކަށީގެންވާ ދުވަސްކޮޅެއްގައި އޮވެއްޖެ ނަމަ ތަމް ލައުންގ ހޮހޮޅައިގެ ތެރެއިން ކުދިންނަށް ހިނގާފައި ނުކުމެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު ދެވަނަ ގޮތަކަށް ބަލަނީ ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުވުމަށް ފަހު ފްލޯޓް ކޮށްގެން ނެރުމެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް