15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 03 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ފަރަށް އެރުން

މާލެއިން ފުރައިގެން ފެލިދޫއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަކަށް އަރައިފި

 • އެދޯނިން ދަތުރުކުރީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 11 މީހުން، ދިވެއްސަކު ދަތުރުކުރި
 • އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ
 • އެ ދޯނި ފަރަށް އެރުމުން ދޯނީގެ ބަނޑުފިލައިން މަޑޫގަނޑެއް ނެއްޓިފައިވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:50 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
 7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު -- ގޫގުލް

މާލެއިން ފުރައިގެން ވ. ފެލިދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިއަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަކަށް އަރައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ބުނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ވ.ފެލިދޫ އަށް ދަތުރުކުރި "ލޯކުރި" ނަމަކަށް ކިޔާ 75 ފޫޓްގެ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް މާލެ އަތޮޅު ވާދޫ ފަރަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަން އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 02:03 ހާއިރު މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ)އަށް ލިބުމާއެކު ހާބަރ ކްރާފްޓް 104 ނަންބަރު ލޯންޗު އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން އެ ދޯނިން ދަތުރުކުރި 12 މީހުންގެ ތެރެއިން ފަޅުވެރިން ފިޔަވައި ދެން ތިބި 8 މީހުން، ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 05:50 ހާއިރު މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑިއެފުން ބުނެއެވެ. މި ދޯނިން ދަތުރު ކުރީ، ބަންގްލަދޭޝްގެ 11 މީހުންނާއި، ދިވެއްސެއް ކަމަށާއި އެ ދޯނިން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ދޯނީގެ ބަނޑުފިލައިން މަޑޫގަނޑެއް ނެއްޓި ދޯނި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަވެފައިވާ ކަމަށާއި އެދޯނި ފުންކުރުމަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް