21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ފަރަށް އެރުން

މާލެއިން ފުރައިގެން ފެލިދޫއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަކަށް އަރައިފި

 • އެދޯނިން ދަތުރުކުރީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 11 މީހުން، ދިވެއްސަކު ދަތުރުކުރި
 • އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ
 • އެ ދޯނި ފަރަށް އެރުމުން ދޯނީގެ ބަނޑުފިލައިން މަޑޫގަނޑެއް ނެއްޓިފައިވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:50 | |

މަގުބޫލް

 1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
 2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
 3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
 4. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
 5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
 6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
 7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
 8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު -- ގޫގުލް

މާލެއިން ފުރައިގެން ވ. ފެލިދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިއަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަކަށް އަރައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ބުނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ވ.ފެލިދޫ އަށް ދަތުރުކުރި "ލޯކުރި" ނަމަކަށް ކިޔާ 75 ފޫޓްގެ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް މާލެ އަތޮޅު ވާދޫ ފަރަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަން އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 02:03 ހާއިރު މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ)އަށް ލިބުމާއެކު ހާބަރ ކްރާފްޓް 104 ނަންބަރު ލޯންޗު އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން އެ ދޯނިން ދަތުރުކުރި 12 މީހުންގެ ތެރެއިން ފަޅުވެރިން ފިޔަވައި ދެން ތިބި 8 މީހުން، ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 05:50 ހާއިރު މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑިއެފުން ބުނެއެވެ. މި ދޯނިން ދަތުރު ކުރީ، ބަންގްލަދޭޝްގެ 11 މީހުންނާއި، ދިވެއްސެއް ކަމަށާއި އެ ދޯނިން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ދޯނީގެ ބަނޑުފިލައިން މަޑޫގަނޑެއް ނެއްޓި ދޯނި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަވެފައިވާ ކަމަށާއި އެދޯނި ފުންކުރުމަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް