20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކަވާނީ ބްރޭންގެ އުފެއްދުންތައް

ހަ މަސްވަންދެން ކަވާންގެ ތައްޔާރީ ރޮށި ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

  • ޕްރޮމޯޝަން ނިމޭނީ ޖުލައި 30 ގައި
  • ކަވާނީގެ އުފެއްދުންތައް ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ގެންނަތާ 12 އަހަރު
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 19:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ކަވާނީ ބްރޭންޑްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް -- ފޭސްބުކް

ހަ މަސްވަންދެން ކަވާން ބްރޭންޑް ގެ ތައްޔާރީ ރޮށި "ހިލޭ" ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލްއިން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ރޯދަ މަހުން ފެށިގެން ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެ ކަމަށާއި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ކަވާން ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުމެއް ގަނެލުންކަމަށެވެ. އޭރުން އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވުމަށް ކޫޕަން ލިބޭނެ ކަމަށާއި ލަކީޑްރޯ ފޮއްޓަށް އެ ލުމުން އެބޭފުޅަކު އޭގައި ބައިވެރި ވެވުނީ ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ގުރުއަތުން ހޮވޭ އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހަ މަސް ވަންދެން ކަވާން ބްރޭންޑް ގެ ތައްޔާރީ ރޮށި "ހިލޭ" ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މަޝްހޫރު ކަވާން ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ފާއިތުވި 12 އަހަރު ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ، ދިވެހިންގެ މެދުގަ ވަރަށް މަގުބޫލު އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އަދި އެ ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭއިރު އާންމުން ދަނީ އޭގެ ރަހަތަކަށް ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ.

ކަވާންގެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ދެފިހާރައެއް ކަމަށްވާ މާލެއާއި ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ސްޓޮޕް އެންޑް ޝޮޕްގެ އިތުރުން މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި 11 ސުޕަމާކެޓްގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އެ ޕްރޮމޯޝަން އިން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ކަވާންގެ 6 މަހުގެ ކޮއްތު ދޭނީ އެއްބުރުން ނޫންކަމަށާއި ނަސީބު ވެރިފަރާތް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް