17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ކަވާނީ ބްރޭންގެ އުފެއްދުންތައް

ހަ މަސްވަންދެން ކަވާންގެ ތައްޔާރީ ރޮށި ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

  • ޕްރޮމޯޝަން ނިމޭނީ ޖުލައި 30 ގައި
  • ކަވާނީގެ އުފެއްދުންތައް ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ގެންނަތާ 12 އަހަރު
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 19:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް


ކަވާނީ ބްރޭންޑްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް -- ފޭސްބުކް

ހަ މަސްވަންދެން ކަވާން ބްރޭންޑް ގެ ތައްޔާރީ ރޮށި "ހިލޭ" ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލްއިން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ރޯދަ މަހުން ފެށިގެން ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެ ކަމަށާއި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ކަވާން ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުމެއް ގަނެލުންކަމަށެވެ. އޭރުން އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވުމަށް ކޫޕަން ލިބޭނެ ކަމަށާއި ލަކީޑްރޯ ފޮއްޓަށް އެ ލުމުން އެބޭފުޅަކު އޭގައި ބައިވެރި ވެވުނީ ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ގުރުއަތުން ހޮވޭ އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހަ މަސް ވަންދެން ކަވާން ބްރޭންޑް ގެ ތައްޔާރީ ރޮށި "ހިލޭ" ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މަޝްހޫރު ކަވާން ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ފާއިތުވި 12 އަހަރު ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ، ދިވެހިންގެ މެދުގަ ވަރަށް މަގުބޫލު އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އަދި އެ ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭއިރު އާންމުން ދަނީ އޭގެ ރަހަތަކަށް ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ.

ކަވާންގެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ދެފިހާރައެއް ކަމަށްވާ މާލެއާއި ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ސްޓޮޕް އެންޑް ޝޮޕްގެ އިތުރުން މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި 11 ސުޕަމާކެޓްގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އެ ޕްރޮމޯޝަން އިން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ކަވާންގެ 6 މަހުގެ ކޮއްތު ދޭނީ އެއްބުރުން ނޫންކަމަށާއި ނަސީބު ވެރިފަރާތް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް