25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ޓާރާންސްފާ މާކެޓް

އިކާޑީއަށް އައު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅަން އިންޓަރ ތައްޔާރުވެއްޖެ

  • އޭނާގެ ރިލީސް ފީއަކީ 110 މިލިއަން ޔޫރޯ
  • އިންޓަ މިލާނުން އަންނަނީ އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ ސޮއި ހޯދަމުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 16:49 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


މައުރޯ އިކާޑީ - އޭނާއަކީ އިންޓަރ މިލާންގެ ކެޕްޓަން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީއަށް އައު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހެޅުމަށް އޭނާ ކެޕްޓަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކްލަބް ކަމަށްވާ އިންޓަރ މިލާނުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ސެރީއޭގެ ހަތަރު ވަނަ ހޯދައި އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން އިންޓަރ އަށް ޖާގަ ހޯދައިދިނުމުގައި އިކާޑީ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރިއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ސެރީއޭގައި 29 ލަނޑު ޖަހާ ރަން ބޫޓު ގެންގޮސްފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ހޯދުމަށް ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ޓީމުތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތަކެއް ފެތުރިފައިވާއިރު ވަކިން ހާއްސަކޮށް އިންޓަރގެ ވާދަވެރި ޔުވެންޓަސްއިން އޭނާ ގެންދަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ގަދަވެފައެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ކިތަންމެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުން ކެޓި އާޖެންޓީނާގެ ޓީމަށް އޭނާ ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ހޯސޭ ސަމްޕައޯލީއަށް ބޮޑު ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

އިންޓަރގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އަލެސަންދްރޯ އެންޓޮނޭލޯ ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ މިހާރު ވެސް ކެޕްޓަން ކަމަށާއި އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އޭނާއަށް އައު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހެޅުމަށް އެ ކްލަބްއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށަވެ. އަދި އިކާޑީ ވެސް އައު ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އިކާޑީ ހޯދުމަށް އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް އައިސްފައި ނުވާކަން އޭނާ ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ޔުވެންޓަސްއަށް އިކާޑީ ގެންދިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޔުވެންޓަސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ބެއްޕޭ މަރޯޓާ ބުނީ އިކާޑީއަކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ޔުވެންޓަސްއިން ފެނުމަކީ "ފެންޓަސީ ފުޓްބޯލް" ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ އިކާޑީ މިހާރު އިންޓަރއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާގެ ރިލީސް ފީއަކީ 110 މިލިއަން ޔޫރޯއެވެ.

އޭނާގެ އޭޖެންޓް ވަންޑާ ނާރާ ބުނީ އޭނާ އައު ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރާނެ ކަމަށާއި އައު ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އިންޓަ މިލާނުން އަންނަނީ އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ ސޮއި ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުން ވަނީ އޭއެސް ރޯމާގެ ނައިންގޮލަން އާއި ޔުވެންޓަސްގެ ކްވަޑްވޯ އަސަމޯއާ އަދި ލާޒިއޯގެ ސްޓެފަން ޑެވްރީގެ ސޮއި ހޯދާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕަލޭޓީއަށް އެޓީމުން އަންނަނީ އައު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިކާޑީ ވަނީ އެޓީމަށް 182 މެޗު ކުޅެދީ 107 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް