25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

އޭންޖެލްހެކް ހެކެތޯން

ދިރާގުން އޭންޖެލްހެކް ހެކެތޯން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

 • ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހެކެތޯން ދިރާގުން ބާއްވަނީ
 • މި ކަން އިއުލާން ކުރީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ
 • މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާނީ މި މަހު 21 އިން 23 އަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 15:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 3. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 5. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
 6. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
 7. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ދިރާގުން އޭންޖެލްހެކް ހެކެތޯން ތައާރަފް ކުރަނީ -- ދިރާގު

ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން މަޝްހޫރު އޭންޖެލްހެކް ހެކެތޯން މި މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެބޮޑު ހެކަތޯން "އޭންޖެލްހެކް" ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައެވެ. މި ހެކެތޯން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 21 އިން 22 އަށެވެ.

ހެކަތޯން ލޯންޗް ކޮށްދެއްވީ ދިރާގުގެ އެކްޓިން ޗީފް މާކެޓިން އޮފިސަރު އަހުމަދު މައުމޫނާއި ސްޕާކްހަބްގެ މެނޭޖިން ޕާޓްނަރު އަލީ ހާރިޝްއެވެ.

ދިރާގުން މިހާރު ވަނީ މި ހެކެތޯންގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މިއީ ޒުވާން ހުނަރުވެރިންނަށް ބޭރު ދުނިޔެއަށް އެމީހުންގެ ހުނަރު ދައްކާލަން ލިބޭނެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ހެކެތޯން އިން އެއްވަނަ ހޯދާ ފަރާތަކަށް ސެންފްރެންސިސްކޯގައި ބާއްވާ ގްލޯބަލް ޑިމޯޑޭގައި ބައިވެރިވެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

އެންޖެލްހެކްއާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ 150 ސިޓީއެއްގައި 150،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑިވެލޮޕަރުންނާއި ހެކަރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހެކަތޯން ބާއްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް