17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އައިސިސްގެ ޖަމާއަތް

އައިސިސްގެ ލީޑަރުގެ ދަރިފުޅު މަރާލައިފި

  • އައިސިސްގެ ލީޑަރުގެ ދަރިފުޅު މަރާލައިފައި ވަނީ ސީރިއާގައި
  • މަރާލައިފައި ވަނީ އައިސިސްގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އުޅެނިކޮށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 11:29 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އީރާގުގެ ރައްޔިތަކު އަބޫބަކުރު އަލް ބަގްދާދީގެ މައުލޫމާތު ދައްކާލަނީ -- އޭއެފްޕީ

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ނުވަތަ އައިސިސްގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަގްދާދީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅެއް ސީރިއާގައި މަރާލައިފިއެވެ.

އައިސިސްގެ ނޫސް ޗެނަލަކުން ބުނީ ޚަލީފާގެ ދަރި، ހުދޭފާ އަލް ބަދްރީ މަރާލައިފައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އެ އޮޕްރޭޝަން ހިންގާފައި ވަނީ ސީރިއާގެ ޝިއައިންނާއި ރަޝިއާގެ ފައުޖުތަކާ ދެކޮޅަށް ކަމަށާއި ހުދޭފާ މަރުވެފައި ވަނީ ހޯމްސްގައި ހުންނަ އިންޖީނުގެއެއްގެ ކައިރީގައި ކަމަށެވެ.

ހުދައިފާ މަރުވި ޚަބަރު ގެނައިރު، ބަޑިއެއް ހިފައިގެން ހުރި ކުއްޖެއްގެ ފޮޓޯއެއް ވަނީ ސްކްރީނަށް އަރުވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ފޮޓޯ އާއި ހުދައިފާއާ އޮތް ގުޅުމެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. 

ފިލައިގެން އުޅޭ އައިސިސްގެ ލީޑަރު، ބަގްދާދީ ދިރިހުރި ކަމާ މެދު އާންމުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލް ތަފާތުވުން ހުރިއިރު، އެކި ހާދިސާތަކާ ގުޅުވައިގެން ބަގްދާދީ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ޚަބަރު ފެތުރައިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މަރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ބަގްދާދީގެ ތަގްރީރެއް އެންމެ ފަހުން އަޑު އިވިފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ. އެ ފަހަރު ބަގްދާދީ ތަގްރީރު އާންމުންނަށް އިއްވާފައި ވަނީ އަމިއްލަ އަޑު ރިކޯޑްކޮށް ފުރުގާން ނިއުސް އޯގަނައިޒޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް