20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ލުކާ ޗުއްޕީ އަށް ކަރްތިކް އާއި ކްރިތީ

  • ކަރްތިކް ފެނިގެން ދާނީ މަރާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލުން
  • ދެ ތަރިން ވެސް ވަނީ ފިލްމަށް މިހާރު ސޮއިކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 11:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ކަރްތިކް އާރްޔަން އާއި ކްރިތީ ސެނޯން -- ގޫގުލް

އަންނަ އޯގަސްޓް މަހު ޝޫޓިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ލުކާ ޗުއްޕީ" ލީޑް ރޯލަށް ކަރްތިކް އާރްޔަން އާއި ކްރިތީ ސެނަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ލަކްޝްމަން އުޓޭކަރް ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމުގައި، 100 ކްްރޯޑްސް ކުލަބަށް ވަދެފައިވާ ފިލްމް "ސޯނޫކެ ޓީޓޫ ކި ސްވިޓީ" އިން ފެނިގެން ފިޔަ ކަރްތިކް އަދާކުރާނީ މަރާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލެވެ.

މި ފިލްމްގައި ކްރިތީ އާއި ކަރްތިކް ދިމާވަނީ ނިއު ދިއްލީގައި ކިޔަވަން އުޅުމަށް ފަހު އުފަން ސިޓީއަށް ގޮސްގެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ދެތަރިން ވެސް ފިލްމަށް މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ.

 އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ވަކި ތާރީޚެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދުވަސްވަރު ކްރިތީ ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަނީ ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ އާޝުތޯޝް ގޮވަރިކާގެ ފިލްމް "ޕަނިޕަޓް" އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން އިން އުފައްދާ ފިލްމް "ކަލަންކް" އިން ވެސް ކްރިޓީ ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

ކްރިތީ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބަރޭލީކީ ބަރްފީ" އިންނެވެ.

ކަރްތިކްގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ޕިޔާރު ކާ ޕަންޗްނާމާ 3" ހިމެނެއެވެ. އަދި އަމީތާބާ އެކު "އާންކޭ 2" އިން ވެސް ފެނިގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އުފައްދާ ލޯބީގެ ފިލްމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އޭނާއާ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް