16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

ލުކާ ޗުއްޕީ އަށް ކަރްތިކް އާއި ކްރިތީ

  • ކަރްތިކް ފެނިގެން ދާނީ މަރާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލުން
  • ދެ ތަރިން ވެސް ވަނީ ފިލްމަށް މިހާރު ސޮއިކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 11:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


ކަރްތިކް އާރްޔަން އާއި ކްރިތީ ސެނޯން -- ގޫގުލް

އަންނަ އޯގަސްޓް މަހު ޝޫޓިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ލުކާ ޗުއްޕީ" ލީޑް ރޯލަށް ކަރްތިކް އާރްޔަން އާއި ކްރިތީ ސެނަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ލަކްޝްމަން އުޓޭކަރް ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމުގައި، 100 ކްްރޯޑްސް ކުލަބަށް ވަދެފައިވާ ފިލްމް "ސޯނޫކެ ޓީޓޫ ކި ސްވިޓީ" އިން ފެނިގެން ފިޔަ ކަރްތިކް އަދާކުރާނީ މަރާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލެވެ.

މި ފިލްމްގައި ކްރިތީ އާއި ކަރްތިކް ދިމާވަނީ ނިއު ދިއްލީގައި ކިޔަވަން އުޅުމަށް ފަހު އުފަން ސިޓީއަށް ގޮސްގެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ދެތަރިން ވެސް ފިލްމަށް މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ.

 އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ވަކި ތާރީޚެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދުވަސްވަރު ކްރިތީ ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަނީ ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ އާޝުތޯޝް ގޮވަރިކާގެ ފިލްމް "ޕަނިޕަޓް" އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން އިން އުފައްދާ ފިލްމް "ކަލަންކް" އިން ވެސް ކްރިޓީ ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

ކްރިތީ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބަރޭލީކީ ބަރްފީ" އިންނެވެ.

ކަރްތިކްގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ޕިޔާރު ކާ ޕަންޗްނާމާ 3" ހިމެނެއެވެ. އަދި އަމީތާބާ އެކު "އާންކޭ 2" އިން ވެސް ފެނިގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އުފައްދާ ލޯބީގެ ފިލްމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އޭނާއާ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް