19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

ކްރިތީ ފޯލް ޑާންސް ދަސްކުރަނީ މިހެންވެ!

  • ކްތިރީ ދެން ފެނިގެންދާނެ އެއް ފިލްމަކީ "ހައުސްފުލް 4" އިން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 14:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކްރިތީ ކަރްބަންދާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކްރިތީ ކަރްބަންދާގެ ފިލްމް ކެރިއަރު ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށެވެ.

މިއަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ވީރޭ ކި ވެޑިން" ގެ ބަތަލާ ދެން ފެނިގެންދާނެ އެއް ފިލްމަކީ "ހައުސްފުލް 4" އެވެ.

"ހައުސްފުލް"ގެ ފުރަތަމަ ދެ ބައި ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ސާޖިދު ޚާން ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފްރެންޗައިސްގައި ކްރިތީ ފެނިގެންދާ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކްރިތީ މިހާރު ޕޯލް ޑާންސް ދަސްކުރަމުންދަނީ މިފިލްމުގައި އަދާކުރާ ރޯލަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމުގައި އޭނާ އަދާކުރާ ރޯލުގައި ވަރަށް ގިނަ އިން ލެނބި ގުދުވެ އުޅެންޖެހޭ ކަމަށާއި ކްރިތީ ޕޯލްޑާންސް ކުރަނީ އެރޯލަށް ފިޓްވާން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމްގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކްރިތީ ބުނެފައި ވަނީ ޕޯލް ޑާންސްއަކީ މީހާގެ ފިޓްނަސް ލެވަލް އާއި ނެށުން ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެ ރަނަގޅު އެއްގޮތް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އޭނާ ދުވަހަކު ވެސް ޕޯލް ޑާންސް ނުކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު  އޭނާ އެ ނެށުމާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކްރިތީ ދަނީ ސްޓްރިކްޓް ޑަޔަޓެއް ފޮލޯ ކުރަމުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކްރިތީގެ ހަތަރު ފިލްމެއް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ތަފާތު ބަސްތަކުން ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ. އަދި އޮގްސްޓް 31 ގައި ރިލީޒްކުރާ ޑިއޯލްސްގެ ފިލްމް ސީރީޒްގެ ތިންވަނަ ފިލްމް "ޔަމްލާ ޕަގްލާ ދިވާނާ ޕިރްސޭ" އިން ވެސް ކްރިތީ ފެނިގެން ދާނެއެވެ. މިފިލްމަކީ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފިލްމްތަކާ ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު ދަރުމެންދްރާ ބޮލީވުޑަށް އެނބުރި އަންނަ ފިލްމެވެ. މި ފިލްމުގައި ދެން ފެނިގެން ދާނީ ސަނީ ޑިއޯލްގެ އިތުރުން ބޮބީ ޑިއޯލްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް