21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

މަސްތުވާތަކެތި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށް އަމުރަށް ޖަލަށް!

  • ޖީބު ތެރެއިން ފެނުނު ކޮތަޅެއްގައި މަަސްތުވާތަކެތި
  • ހެކި ބަހުންނާއި ތަހުލީލު ރިޕޯޓުން ސާބިތުވޭ
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:15 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ކްރިމިނަލް ކޯޓް: އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި މީހަކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ހ. ފިލްމީ ސައިޓް، ވިޝާމް މުހައްމަދުގެ މައްޗަށެވެ.

މުހައްމަދު ވިޝާމް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު މާލޭ ހާބަރު ސަރަހައްދުން މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލާފާސްކުރި އިރު، އޭނާ ލައިގެން ހުރި ޖިންސުގެ ޖީބުން ފެނުނު ކަރުދާސް ގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލައިގަ އެވެ.

އެ ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 8.9 ގްރާމް ހުރިއިރު، އެތަކެތި ވަނީ ޑައިމޯފިން އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

އެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ހިންގި ޝަރީއަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނާގެ ޖީބުން ޖޫސްޕެޓި ކޮތަޅެއް ފެނުނުކަން ހެކިންގެ ހެކި ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، އެ ކޮތަޅުން ފެނުނު ތަކެތި ޑައިމޯފިން އަށް ޕޮޒިޓިވްވާކަން ތަހުލީލު ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ "ހ" ގެ ދަށުން ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުން އޭނާ ކުށްވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މުހައްމަދު ވިޝާމް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ "ހ" އާއި ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ "ނ" ގެ ދަށުންނެވެ. ހުކުމުގައި ވާގޮތުން، އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް