18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އިސްރާއީލްގެ ޖަރީމާ

ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އިސްރާއީލުން ހުއްޓުވައިފި

  • ދޭން ޖެހޭ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ނުދޭ
  • އިސްރާއީލަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 10:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ފަލަސްތީނުގެ ހަތިޔާރު ނެތް އާންމުން އިސްރާއީލް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި -- އޭޕީ

އިސްރާއީލުން ނުހައްގުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމަށް، ފަލަސްތީނުގެ އާންމުންދޭ ފައިސާގެ އެހީ، އެކަމަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އިސްރާއީލުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ހައްޔަރީންނަށާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާއަށް ދޭން ޖެހޭ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. އެ އާއިލާތަކަށްދޭ ފައިސާގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް މަދުކޮށްފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުން މަރަމުން ގެންދާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ބަޖެޓުން ދޭން ކަޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން ވަނީ އިސްރާއީލަށް އަމާޒުވެފައިވާއިރު އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ގާނޫނީ ވަކީލުން ވެސް ވަނީ އިސްރާއީލްގެ އެ އަމަލު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރި ކޮށްފައެވެ. އެ ވަކީލުން ބުނީ ކުރީގެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން ވަރަށް ފަސޭހައިން އެ ފައިސާ ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުވެރިންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި އަލަށް ފާސްކުރި ގަރާރުހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ވަކީލުން ބުނީ އިސްރާއީލުން ދަނީ ފާޅުގައި ފަލަސްތީނުން "ވައްކަން" ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން އެ ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވާއިރު އެމެރިކާ އިން ވެސް ފަލަސްތީނަށްދޭ އެހީގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ކަނޑާލާފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނު ހިންގުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުކުޅެދިފައެވެ. ހަމައެއާ އެކު އިސްރާއީލްގެ އެ ނިންމުން ނިންމި ދުވަހަކީ ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެހީ ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވެސް އިއުލާންކުރި ދުވަހެވެ.

އިސްރާއީލްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އިސްރާއީލުން ފައިސާ ޚަރަދު ނުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދެނީ ފަލަސްތީނުގެ އާންމުންނާއި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުންނެވެ. އެ ފައިސާ އިސްރާއީލުން ނަގަނީ އެއީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ "ޓެކްސްއެއް" ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް