17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ހޮލީވުޑް

ފެލިސިޓީ ޖޯންސް ކައިވެނި ކޮށްފި

  • ކައިވެނީ ގެ ހަފްލާ ބައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 04:20 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ެލިސިޓީ ޖޯންސް އާއި ޗާލްސް ގާޑް -- ގޫގުލް

"ތިއަރީ އޮފް އެވްރިތިން" ގެ ބަތަލާ ފެލިސިޓީ ޖޯންސް އޭނާ ތިން އަހަރު ވަންދެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ލޯބިވެރިޔާ ޗާލްސް ގާޑްއާއި ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

"ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ" ގެ ވެސް ބަތަލާ ބްރިޓިޝް އަށް އުފަން އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ފެލިސިޓީ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ ޗާލްސް 45،ގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެޑެލީ ކާސަލްގައިއެވެ.

މި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި މަޝްހޫރު މީހުންގެ ތެރޭގައި އެޑީ ރެޑްމޭން 36، އަދި އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް61، ހިމެނެ އެވެ.

ފެލިސިޓީ އާއި ޗާލްސް ޑޭޓް ކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2015 އަހަރުއެވެ. އަދި މި ދެމީހުން އެންގޭޖް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭމަހުއެވެ.

ފެލިސިޓީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ގައި ރިލީޒް ކުރާ "އޮން ދަ ބޭސިސް އޮފް ސެކްސް" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް