17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 05 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ހޮލީވުޑް

ފެލިސިޓީ ޖޯންސް ކައިވެނި ކޮށްފި

  • ކައިވެނީ ގެ ހަފްލާ ބައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 04:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ެލިސިޓީ ޖޯންސް އާއި ޗާލްސް ގާޑް -- ގޫގުލް

"ތިއަރީ އޮފް އެވްރިތިން" ގެ ބަތަލާ ފެލިސިޓީ ޖޯންސް އޭނާ ތިން އަހަރު ވަންދެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ލޯބިވެރިޔާ ޗާލްސް ގާޑްއާއި ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

"ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ" ގެ ވެސް ބަތަލާ ބްރިޓިޝް އަށް އުފަން އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ފެލިސިޓީ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ ޗާލްސް 45،ގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެޑެލީ ކާސަލްގައިއެވެ.

މި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި މަޝްހޫރު މީހުންގެ ތެރޭގައި އެޑީ ރެޑްމޭން 36، އަދި އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް61، ހިމެނެ އެވެ.

ފެލިސިޓީ އާއި ޗާލްސް ޑޭޓް ކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2015 އަހަރުއެވެ. އަދި މި ދެމީހުން އެންގޭޖް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭމަހުއެވެ.

ފެލިސިޓީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ގައި ރިލީޒް ކުރާ "އޮން ދަ ބޭސިސް އޮފް ސެކްސް" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް