20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ހޮލީވުޑް

ފެލިސިޓީ ޖޯންސް ކައިވެނި ކޮށްފި

  • ކައިވެނީ ގެ ހަފްލާ ބައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 04:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ


ެލިސިޓީ ޖޯންސް އާއި ޗާލްސް ގާޑް -- ގޫގުލް

"ތިއަރީ އޮފް އެވްރިތިން" ގެ ބަތަލާ ފެލިސިޓީ ޖޯންސް އޭނާ ތިން އަހަރު ވަންދެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ލޯބިވެރިޔާ ޗާލްސް ގާޑްއާއި ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

"ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ" ގެ ވެސް ބަތަލާ ބްރިޓިޝް އަށް އުފަން އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ފެލިސިޓީ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ ޗާލްސް 45،ގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެޑެލީ ކާސަލްގައިއެވެ.

މި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި މަޝްހޫރު މީހުންގެ ތެރޭގައި އެޑީ ރެޑްމޭން 36، އަދި އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް61، ހިމެނެ އެވެ.

ފެލިސިޓީ އާއި ޗާލްސް ޑޭޓް ކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2015 އަހަރުއެވެ. އަދި މި ދެމީހުން އެންގޭޖް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭމަހުއެވެ.

ފެލިސިޓީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ގައި ރިލީޒް ކުރާ "އޮން ދަ ބޭސިސް އޮފް ސެކްސް" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް