16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

ރަންވީރާއި ދީޕިކާގެ ކައިވެންޏަށް ޝާހުރުކް ޚާން އާއި އަރުޖުން އިޓަލީއަށް!

  • ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިޓަލީ އާއި މުމްބާއީ ގައި
  • ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖހެިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 03:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ދެތަރިން ކަމަށްވާ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް ލޯބީގެ ގޮތުން  ގުޅިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދާތާ ވަނީ  ފަސް އަހަރު ވެފައެވެ.

ނަމަވެސް މި ދެތަރިންވެސް އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

"ޕަދްމާވަތީ"ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދިޔަ މި ދެތަރިން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. މި ދެތަރިންގެ ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިޓަލީ އާއި މުމްބާއީ ގައެވެ.

މި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ރަންވީރުގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ދީޕިކާގެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޝާހުރުކް ޚާން އިޓަލީއަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މިދެތަރިންގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ އިޓަލީ އާއި މުމްބާއިގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަންޝްކާ ޝަރްމާ އާއި މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ  ވިރާތް ކޯލީގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާވެސް ބާއްވާފައިވަނީ މި ދެ ގައުމުގައެވެ. މީގެ ކުރިން ރާނީ މުކްރްޖީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދިތްޔާ ޗޯޕްޅާވެސް ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ އިޓަލީގައެވެ.

ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރުގެ  ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާއިރު މިދެތަރިން ވެސް ބޭނުން ވަނީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އަދި މި ކައިވެޏަށް ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާއިން ވެސް ދަނީ އަވަދިނެތި ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް