20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ރަންވީރާއި ދީޕިކާގެ ކައިވެންޏަށް ޝާހުރުކް ޚާން އާއި އަރުޖުން އިޓަލީއަށް!

  • ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިޓަލީ އާއި މުމްބާއީ ގައި
  • ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖހެިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 03:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ދެތަރިން ކަމަށްވާ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް ލޯބީގެ ގޮތުން  ގުޅިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދާތާ ވަނީ  ފަސް އަހަރު ވެފައެވެ.

ނަމަވެސް މި ދެތަރިންވެސް އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

"ޕަދްމާވަތީ"ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދިޔަ މި ދެތަރިން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. މި ދެތަރިންގެ ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިޓަލީ އާއި މުމްބާއީ ގައެވެ.

މި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ރަންވީރުގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ދީޕިކާގެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޝާހުރުކް ޚާން އިޓަލީއަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މިދެތަރިންގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ އިޓަލީ އާއި މުމްބާއިގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަންޝްކާ ޝަރްމާ އާއި މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ  ވިރާތް ކޯލީގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާވެސް ބާއްވާފައިވަނީ މި ދެ ގައުމުގައެވެ. މީގެ ކުރިން ރާނީ މުކްރްޖީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދިތްޔާ ޗޯޕްޅާވެސް ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ އިޓަލީގައެވެ.

ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރުގެ  ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާއިރު މިދެތަރިން ވެސް ބޭނުން ވަނީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އަދި މި ކައިވެޏަށް ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާއިން ވެސް ދަނީ އަވަދިނެތި ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް