14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

  • ޓޮއިލެޓް 2 އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް ފިލްމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 01:31 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ ގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަކްޝޭ ކުމާރް އާއި ބޫމީ ޕަދްނޭކަރް ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމަފައިވާ ކަމަށް އަކްޝޭ ބުނެފި އެވެ.

ޓީޒާ އާއި އެކު މި ޚަބަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަކްޝޭ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ޓީޒާގައި އަކްޝޭ ބުނެފައި ވަނީ ފިލްމް ގައި ޓޮއިލެޓް އެޅިއްޖެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވާހަކަ އަދި އެއްކޮށް ނިމުނީ ނޫން ކަމަށެވެ.

ޓޮއިލެޓް 2 އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް ފިލްމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

"ޓޮއިލެޓް" މިފިލްމަކީ އިންޑިއާގެ ފަގީރު ހިސާބުތަކުގައި ފާޚާނާތައް ހެދުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ޝްރީ ނަރަޔަން ސިންގު ޑައިރެކްޓް ކޮށް އަކްޝޭ ކުމާރާއި ނީރާޖް ޕާންޑޭ ކޯ ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނެކާއެވެ.

އިންޑިއާގެ އިތުރުން މިފިލްމް ވަނީ ހަމައެކަނި ޔޫރަޕްގެ 22 ގައުމަކާއި ޖުމްލަ 50 ގައުމެއްގައި ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ. އޭގޭ ތެރޭގައި ޖަޕާނާއި މަލްޓާވެސް ހިމެނެއެވެ.
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި މި ފިލްމް ދައްކާފައިވާއިރު މިފިލްމަށް ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް