19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ހޮޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން

ތައިލެންޑްގެ ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވީ ކުދިން ދިރިތިއްބާ ފެނިއްޖެ

  • ކުދިންގެ އުމުރަކީ 11 އަހަރާއި 16 އަހަރާއި ދެމެދު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 2 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 21:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ތަމް ލައުންގ ހޮހޮޅައިގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން -- ބީބީސީ

ތައިލެންޑްގެ ހޮހަޅައެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވި ބާރަ ފިރެހެންކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗް ނުވަ ދުވަހަށް ފަހު ހޮހަޅައިގެ ތެރެއިން ދިރިތިއްބާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ޗިއާންގް ރާއިގެ ތަމް ލައުންގް ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި އެކުދިން ހޯދާފައި ވަނީ، ފެންބޮޑުވެފައިވާ އެ  ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި ހިކިފަސްތަނެއްގައި ތިއްބައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެ ޑައިވަރުންނެވެ.

މިހާރު އޮތް ގޮންޖެހުމަކީ ފެންބޮޑުވެ ކިސަޑު ހެދިފައިވާ ހޮހޮޅައިގެ ތެރެއިން އެކުދިން ސަލާމަތުން ނެރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ކުދިންގެ އާއިލަތަކުން ތިބީ ހޮހޮޅައިގެ ދޮރުމަތީގައި

އެކުދިން ފެނުނު ޚަބަރާ އެކު އާއިލާތކުން ތިބީ އުފަލުން ފޮޅިފައެވެ. ހޮހޮޅައިގައިތިބ ބާރަ ފިރެހެންކުދިންނަކީ މޫ ޕާ ނުވަތަ ވައިލްޑް ބޯރ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެމްބަރުންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެކުދިންގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް، އުމުރުން 25 އަހަރުގެ އެއްކަޕޮލް ޖަންތަވޮންގ، އެކުދިން ގޮވައިންގެން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދަތުރުގޮސް އުޅެއެވެ. މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވެސް މި ހޮހޮޅައަށް ކޯޗު ދަތުރުދިޔައެވެ. މި ފަހަރު އެ ކުދިން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވީ ދަތުރު ގޮސް އުޅެނިކޮށް ފެންބޮޑުވެ ކިސަޑު ފޭބުމާ ގުޅިގެން ނުކުންނަން އޮތް މަގު ބަންދުވުމެވެ. 

މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ހިންގާ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނުގައި މިހާރު ވެސް 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ އާއި، މިޔަންމާ އާއި، ލާއޯސް އާއި، އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި، އެމެރިކާގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީމެއް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް