17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ

އެންމެ ފަހުން ކޯސްޓާ ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކާ ގުޅިއްޖެ

  • ޓިއާން ގުއަންޖިއަން އިން ވަނީ 30 މިލިއަން ޕައުންޑު ކޯސްޓާ އަށް ހުށަހަޅާފަ
  • ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ކޯސްޓާ ބައިވެރިވީ އޭނާ ކްލަބް ބަދަލުކުރާ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 18 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 20:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ -- ގޫގުލް

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ އެ ކްލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލެސްޓާ އަތުން 0-3 ގެ ނަތީޖާއިން ޗެލްސީ ބަލިވި މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާ އިން ސަލާމަތްވެ ކޯސްޓާ ވަނީ ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކާ ގުޅިފަ އެވެ. އޭނާ އަށް އަނިޔާ ލިބިފައި މި ވަނީ ޗައިނާ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރެމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ގޯލްޑޮޓްކޮމް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ޗައިނާގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ޓިއާން ގުއަންޖިއަން އިން ވަނީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ 30 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ކޯސްޓާ އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ކޯސްޓާ ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ ބައެއް ކްލަ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ރިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް