21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ

އެންމެ ފަހުން ކޯސްޓާ ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކާ ގުޅިއްޖެ

  • ޓިއާން ގުއަންޖިއަން އިން ވަނީ 30 މިލިއަން ޕައުންޑު ކޯސްޓާ އަށް ހުށަހަޅާފަ
  • ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ކޯސްޓާ ބައިވެރިވީ އޭނާ ކްލަބް ބަދަލުކުރާ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 18 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 20:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ -- ގޫގުލް

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ އެ ކްލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލެސްޓާ އަތުން 0-3 ގެ ނަތީޖާއިން ޗެލްސީ ބަލިވި މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާ އިން ސަލާމަތްވެ ކޯސްޓާ ވަނީ ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކާ ގުޅިފަ އެވެ. އޭނާ އަށް އަނިޔާ ލިބިފައި މި ވަނީ ޗައިނާ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރެމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ގޯލްޑޮޓްކޮމް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ޗައިނާގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ޓިއާން ގުއަންޖިއަން އިން ވަނީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ 30 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ކޯސްޓާ އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ކޯސްޓާ ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ ބައެއް ކްލަ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ރިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް