19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ދަ-ބޭންގް: ދަ ޓުއަރ – ރީލޯޑެޑް

ދަ-ބޭންގް ރިލޯޑެޑް ޓުއާއާ އެކު ސަލްމާން، ކެޓްރީނާ، ޖެކްލީން އަދި ސޮނާކްޝީ އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާ ކުޑަ ކުރަނީ!

 • މި ޓުއަރ ޑައިރެކްޓްކޮށް މެނޭޖްކުރަނީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ ސުހެއިލް ހާންގެ ކުންފުނިން
 • ޖޫން މަހުން 150 ކްރޫ މެމްބަރުންނާ އެކު ފެށި މި ޓުއަރ ކުރިއަށްދާނީ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް
 • ޝޯވތައް ނުވަ ސިޓީއެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 2 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 10:49 | |

މަގުބޫލް

 1. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
 2. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
 3. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
 4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
 5. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
 6. މިހާރުގެ 7 މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި
 7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
 8. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި"ދަ-ބޭންގް: ދަ ޓުއަރ – ރީލޯޑެޑް" އާއެކު އިންޑިއާގެ ތަރިންތަކެއް ދަނީ އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާ ކުޑަކުރަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފިލްމީ ތަރި ކަމަށްވާ ސަލްމާން ޚާންގެ މި ޓުއަރގެ ސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރުކޮށް މުޅި ޓުއަރަ ޑައިރެކްޓްކޮށް މެނޭޖްކުރަނީ ސަލްމާންގެ ކޮއްކޮ ސުހެއިލް ޚާންގެ 'އެންޓަޓެއިންމަންޓް އެންޑް ޖޭއޭ އިވެންޓްސް' އިންނެވެ. ގިނަ ޕަރފޯމަންސްތަކެއް ފެނިގެންދާ މި ޝޯވތަކުގައި ޕަރފޯމްކުރާ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ކެޓްރީނާ ކައިފް، ޖެކްލީން ފަނޭންޑެޒް، ޑޭޒީ ޝާހް، ސޮނާކްޝީ ސިންހާ، މަނީޝް ޕޯލް އަދި ޕްރަބޫ ދޭވާ ހިމެނެއެވެ. ޖޫން މަހުން 150 ކްރޫ މެމްބަރުންނާ އެކު ފެށި މި ޓުއަރ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ،

އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާގެ ނުވަ ސިޓީއެއްގައި ކުރިއަށްދާ މި ޓުއަރ ފަށާފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ އެޓްލާންޓާގައެވެ. އެއަށް ފަހު ކުރިއަށް ގޮސްފައި ވަނީ ޝިކާގޯގައެވެ. މީގެ އިތުރުން "ދަ-ބޭންގް: ދަ ޓުއަރ – ރީލޯޑެޑް"ގެ ޝޯވތައް އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލެސް، ޑެލަސް އަދި ސޭން ހޯޒޭގައި ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ އިރު، ޖުލައި 1 ގައި ޝޯވ ބާއްވާފައި ވަނީ ކެނެޑާގެ ވެންކޫވަރގައެވެ. އަދި ވެންކޫވަރގެ ޝޯވއަށް ފަހު އަނބުރާ އެމެރިކާއަށް ގޮސް ވޮޝިންގޓަން ޑީސީ އާއި ނިއު ޖަރޒީގައި ޝޯވ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއަށްފަހު، "ދަ-ބޭންގް: ދަ ޓުއަރ – ރީލޯޑެޑް" ފަހު ސިޓީ، ކެނެޑާގެ ޓޮރޮންޓޯގައި ޖުލައި 8ގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

މިއީ މި ވޭތުވެ ދިޔަ 12 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަލްމާން ދެކުނު އެމެރިކާގައި ޕަރފޯމްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

"ވޭތުވެ 25 އަހަރު އަހަރެންނަށް ތާއީދުކޮށް ލޯބި ދީފައިވާ ފޭނުންނާ ކަނެކްޓް ކުރަން ބޭނުންވީ" ކަމަށް ސަލްމާން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މި ވަގުތު އެންމެ ކާމިޔާބު ބަތަލާއިންނާ އެކު ސަލްމާން އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާގައި ޝޯވތައް ބާއްވަމުން ދާއިރު، އޭނާ އާއި ކެޓްރީނާ އެންމެ ފަހުން ފިލްމަކުން ފެނިފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 'ޓައިގަރ ޒިންދާ ހޭ' އިންނެވެ. އަދި ނިމިގެން ދިޔަ މަހު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ "ރޭސް 3" އިން އޭނާއާ އެކު ޖެކްލީން ފަނޭންޑަޒް ފެނިގެންދާ އިރު، ޑެއިޒީ ޝާހްއާ އެކު ސަލްމާން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ "ޖޭ ހޯ" ގައެވެ. އަދި ސޮނާކްޝީ ސިންހާއާ އެކު "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިންގ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް