15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ވަޅިޖެހުން

ކުޑަކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީގައި ވަޅިން ދިން ހަމަލާގައި ނުވަ މީހަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

 • އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
 • ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާވި
 • ހަތަރު މީހުން ވަނީ ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބިފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 2 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 10:21 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 7. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ވަޅިން ހަމަލާދީ ކުދިންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ކުރި މީހާ -- ޓްވިޓަރ

އެމެރިކާގެ އިދާހޯ ސްޓޭޓްގެ ގެއެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދަނިކޮށް މީހަކު ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާގައި ތިން މީހަކާއި ހަ ކުޑަކުދިން ޒަޚަމަވެއްޖެއެވެ.

މި ހަމަލާ ދިން 30 އަހަރުގެ މީހާ މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ލޮސް އޭންޖަލްސްއަށް ނިސްބަތްވާ ޓިމީ ކިންނާ ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެގޭގައި އުޅޭ މީހަކު އޭނާ އެތަނުން ނިކުތުމަށް ބުނުމުންނެވެ. އެ ގެއަކީ ރެފިއުޖީން ބަހައްޓާ ގެއަކަށް ވާއިރު ފުލުހުން ބުނީ އޭނައަކީ ރެފުޖީއެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި ޚިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހެއް ވެސް ނޫނެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކިންނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ 15 ދައުވާއެއް އުފުލައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހަމަލާދިނުމާއި ގަސްތުގައި ހަމަލާ ދިނުމުގެ ނުވަ ދައުވާއެއް ހިމެނެއެވެ. އެއާއެކު އެ ސްޓޭޓްގެ ކޯޓުން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން އޭނާ މިނިވަން ނުކުރުމަށް ވެސް ނިންމާފައެވެ. އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ކުށުގެ ރިކޯޑް އޮންނަ މީހެކެވެ.

ޕޮލިހުންގެ ޗީފް ބިލް ބޯންސް އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި ކިންނާ އެ ހަމަލާތައް ދީފައި ވަނީ އޭނަ އެތަނުން ނިކުންނަން އެންގުމުން އައި ރުޅީގަ ކަމަށެވެ.

ހަމަލާ ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި ތިން އަހަރުން ފެށިގެން ބާރަ އަހަރުގެ ދެމެދު ކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށް ބޯންސް ވިދާޅުވިއެވެ. ބޮޑެތި ތިން މީހުންނަށް އެ ހަމަލާގައި އަނިޔާ ވެފައިވާއިރު ހަތަރު މީހަކަށް ވަނީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެފައެވެ. ބޯންސް ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިން މީހާއަށް އޭނަގެ ޝިކާރައަށްވި މީހުންތައް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

އިޑާހޯގެ ނޫސް މަޖައްލާއެއް ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ މީހާ ހަމަލާދިން ގޭގެ ރައްޔިތުން ބަލަހައްޓަނީ ނޮން ޕްރޮފިޓް އޯގަނައިޒޭޝަނަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް