20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ވަޅިޖެހުން

ކުޑަކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީގައި ވަޅިން ދިން ހަމަލާގައި ނުވަ މީހަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

 • އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
 • ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާވި
 • ހަތަރު މީހުން ވަނީ ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބިފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 2 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 10:21 | |

މަގުބޫލް

 1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
 2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
 3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
 4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
 5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
 6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
 7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ވަޅިން ހަމަލާދީ ކުދިންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ކުރި މީހާ -- ޓްވިޓަރ

އެމެރިކާގެ އިދާހޯ ސްޓޭޓްގެ ގެއެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދަނިކޮށް މީހަކު ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާގައި ތިން މީހަކާއި ހަ ކުޑަކުދިން ޒަޚަމަވެއްޖެއެވެ.

މި ހަމަލާ ދިން 30 އަހަރުގެ މީހާ މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ލޮސް އޭންޖަލްސްއަށް ނިސްބަތްވާ ޓިމީ ކިންނާ ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެގޭގައި އުޅޭ މީހަކު އޭނާ އެތަނުން ނިކުތުމަށް ބުނުމުންނެވެ. އެ ގެއަކީ ރެފިއުޖީން ބަހައްޓާ ގެއަކަށް ވާއިރު ފުލުހުން ބުނީ އޭނައަކީ ރެފުޖީއެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި ޚިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހެއް ވެސް ނޫނެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކިންނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ 15 ދައުވާއެއް އުފުލައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހަމަލާދިނުމާއި ގަސްތުގައި ހަމަލާ ދިނުމުގެ ނުވަ ދައުވާއެއް ހިމެނެއެވެ. އެއާއެކު އެ ސްޓޭޓްގެ ކޯޓުން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން އޭނާ މިނިވަން ނުކުރުމަށް ވެސް ނިންމާފައެވެ. އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ކުށުގެ ރިކޯޑް އޮންނަ މީހެކެވެ.

ޕޮލިހުންގެ ޗީފް ބިލް ބޯންސް އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި ކިންނާ އެ ހަމަލާތައް ދީފައި ވަނީ އޭނަ އެތަނުން ނިކުންނަން އެންގުމުން އައި ރުޅީގަ ކަމަށެވެ.

ހަމަލާ ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި ތިން އަހަރުން ފެށިގެން ބާރަ އަހަރުގެ ދެމެދު ކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށް ބޯންސް ވިދާޅުވިއެވެ. ބޮޑެތި ތިން މީހުންނަށް އެ ހަމަލާގައި އަނިޔާ ވެފައިވާއިރު ހަތަރު މީހަކަށް ވަނީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެފައެވެ. ބޯންސް ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިން މީހާއަށް އޭނަގެ ޝިކާރައަށްވި މީހުންތައް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

އިޑާހޯގެ ނޫސް މަޖައްލާއެއް ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ މީހާ ހަމަލާދިން ގޭގެ ރައްޔިތުން ބަލަހައްޓަނީ ނޮން ޕްރޮފިޓް އޯގަނައިޒޭޝަނަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް