25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

މެކްސިކޯގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

މެކްސިކޯގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރީގައި ވާތުފިޔައިގެ ކެނޑިޑޭޓް އޮބްރާދޯ

  • ފުރަތަމަ ރަސްމީ ނަތީޖާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 4:00 ގައި
  • ކެމްޕެއިންގެ ނުވަ މަސްދުވަހު 132 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ މަރާލާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 2 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 09:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ވާތުފިޔައިގެ އަންދްރެސް މެނުއެލް ލޮޕެޒް އޮބްރާދޯ -- ބީބީސީ

މެކްސިކޯގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ވާތުފިޔައިގެ އަންދްރެސް މެނުއެލް ލޮޕެޒް އޮބްރާދޯ ވޯޓުގައި ސާފު މިންވަރަކަށް ކުރި ހޯއްދަވައިފިއެވެ.

ވޯޓުގެ ކުރީގައި އުޅުއްވާ މެކްސިކޯ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރ ވޯޓްގެ53%  ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ޕަރަމެޓްރިއާ އިން ހެދި ސަރވޭއެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓުން އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ވާތުފިޔައިގެ އަންދްރެސް މެނުއެލް ލޮޕެޒް އޮބްރާދޯއެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ މިދް ވަނީ އޮބްރާދޯ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ޕާޓީ (ޕީއާރުއައި)އަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ ގަރުނެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ބޮޑުބައެއް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ޕާޓީއެވެ.

ކޮންޒަވެޓިވް ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕާޓީ (ޕީއޭން)ގެ ކެނޑިޑޭޓް ރިކާޑޯ އަނާޔާ ވެސް ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައި ލޮޕޭޒް އޮބްރާދޯއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ރަސްމީ ނަތީޖާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 4:00 ގައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބަކީ ވޭތުވެދިޔަ އެތައް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ލޭއޮރުވުމެއް ހިނގި ކެމްޕެއިނެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިތުރުން ފެޑެރަލް، ސްޓޭޓް އަދި މުނިސިޕަލް އިންތިޚާބުތަކެއް ބާއްވާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ކެނޑިޑޭޓުން އަންނަނީ ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް