22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

މެކްސިކޯގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

މެކްސިކޯގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރީގައި ވާތުފިޔައިގެ ކެނޑިޑޭޓް އޮބްރާދޯ

  • ފުރަތަމަ ރަސްމީ ނަތީޖާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 4:00 ގައި
  • ކެމްޕެއިންގެ ނުވަ މަސްދުވަހު 132 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ މަރާލާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 2 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 09:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ވާތުފިޔައިގެ އަންދްރެސް މެނުއެލް ލޮޕެޒް އޮބްރާދޯ -- ބީބީސީ

މެކްސިކޯގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ވާތުފިޔައިގެ އަންދްރެސް މެނުއެލް ލޮޕެޒް އޮބްރާދޯ ވޯޓުގައި ސާފު މިންވަރަކަށް ކުރި ހޯއްދަވައިފިއެވެ.

ވޯޓުގެ ކުރީގައި އުޅުއްވާ މެކްސިކޯ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރ ވޯޓްގެ53%  ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ޕަރަމެޓްރިއާ އިން ހެދި ސަރވޭއެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓުން އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ވާތުފިޔައިގެ އަންދްރެސް މެނުއެލް ލޮޕެޒް އޮބްރާދޯއެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ މިދް ވަނީ އޮބްރާދޯ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ޕާޓީ (ޕީއާރުއައި)އަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ ގަރުނެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ބޮޑުބައެއް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ޕާޓީއެވެ.

ކޮންޒަވެޓިވް ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕާޓީ (ޕީއޭން)ގެ ކެނޑިޑޭޓް ރިކާޑޯ އަނާޔާ ވެސް ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައި ލޮޕޭޒް އޮބްރާދޯއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ރަސްމީ ނަތީޖާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 4:00 ގައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބަކީ ވޭތުވެދިޔަ އެތައް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ލޭއޮރުވުމެއް ހިނގި ކެމްޕެއިނެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިތުރުން ފެޑެރަލް، ސްޓޭޓް އަދި މުނިސިޕަލް އިންތިޚާބުތަކެއް ބާއްވާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ކެނޑިޑޭޓުން އަންނަނީ ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް