23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ ރޭސް 2018

އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް، އޮމާން ސަރުކާރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައިވާ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް މުހިންމު: ޑރ. މައުސޫމް

  • އެކުގައި ގޮސް، ފަސޭހަކަމާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރާނަން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 2 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 02:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް (ވ) ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް، އޮމާން ސަރުކާރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައިވާ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި މައުސޫމް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. 

މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް، އޮމާން ސަރުކާރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި، މެމްބަރުންގެ މެދުގައިވާ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި އެކުގައި ގޮސް، ފަސޭހަކަމާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

އޮމާން ސަރުކާރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައިވާ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ޑރ. މައުސޫމް ވިދާޅުވިއިރު، ޑރ. މައުސޫމަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި އެއް ބޭފުޅަކަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެން މަޤާމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅާއެވެ. 

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނެރޭއިރު، ރަނިންމޭޓްގެ ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ސްލޮޓްދީފައި ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށެވެ. ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި އަދި ކުރިން ޑީއާރުޕީގެ އިސް މަގާމުތަކާއި ވަޒީރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ޑރ. މައުސޫމަކީ ވެސް ރަނިންމޭޓް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އިންތިހާބްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މޯޑު

10 މަސް ކުރިން

ޑރ. މައުސޫމަކީ ތަޖުރިބާހުރި ޤާބިލް ބޭފުޅެއް. ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ދަންނަ ބޭފުޅެއް. މިސަރުކާރު ބަލިކުރުމައްޓަކާ އިބޫ އާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ރަނިންމޭޓަކަށް އެންމެ ކަމުދާ ބޭފުޅާ. އިރާދަކުރެއްވިޔާ ޔާމީން ބޮޑުތަނުން ބަލިކުރާނަން އަދި މިސަރުކާރުން ހިންގާފައިހުރި ޖަރީމާތައް ތަހުގީގް ކުރާނަން.

1
0