13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: ރަޝިއާއިން ޕެނަލްޓީގައި ސްޕެއިން ކަޓުވާލައިފި

 • މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި އޮތީ
 • ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ރަޝިއާއިން ކުރި ހޯދީ 4-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • ކޯކޭ އަދި އަސްޕާސްގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވޭ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 1 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 22:22 | |

މަގުބޫލް

 1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
 2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
 3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
 4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
 5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
 6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
 7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
 8. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން


ރަޝިއާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ރަޝިއާއިން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ލުޒްނިކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމާއެކު ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފުގައި ވެސް ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައުމާއެކު ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ރަޝިއާއިން ކުރި ހޯދީ 4-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ދެ ޓީމު އެންމެފަހުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ކުޅުނު މެޗު ނިމިފައިވަނީ 3-3 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މިމެޗާއި ކުރިމަތިލިއިރު އެންމެފަހުން ކުޅުނު 23 މެޗުގައި ވެސް ސްޕެއިން ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މެޗުގައި ސްޕެއިންގެ ފަރާތުން ތިން ބަދަލެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ރަޝިއާގެ ކޯޗު ވަނީ އެޓީމަށް ފަސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ސްޕެއިންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގައި ސްޕެއިންއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީޑު ލިބިގެންދިޔައީ މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ރަޝިއާގެ ސާޖީ އިގްނަޝިއޭވް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑަކުންނެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ރަޝިއާއިން ވަނީ މެޗުގެ 41 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖަހައިދިނީ އަރޓެމް ޒޫބާއެވެ.

ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެއޮވެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ސްޕެއިންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައެވެ. ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން އުފައްދަމުންދިޔަ ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށް ވެގެންދިޔައީ ރަޝިއާގެ ކީޕަރު އީގޮރ އަކިންފީވްއެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ނިމުނުއިރު ވެސް ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައި އޮތްއިރު ދެން ކުޅެފައިވަނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފެވެ. މި ދެ ހާފުގައި ވެސް ސްޕެއިންއިން ގަދަޔަށް ކުޅުނުއިރު އެޓީމުން އުފެއްދި ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް ރަޝިއާގެ ޑިފެންސުން ވަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައެވެ. އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް މި މެޗުގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައުމާއެކު ދެން ޖަހާފައިވަނީ ޕެނަލްޓީއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ދެ ޕެނަލްޓީ އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ އަދި ޖެރާޑް ޕީކޭ ކާމިޔާބުކުރިއިރު ސާޖިއޯ ރާމޯސް ވެސް އޭނާގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކޯކޭ އަދި އިއާގޯ އަސްޕާސް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ރަޝިއާގެ ކީޕަރު ދިފާއުކުރިއެވެ. ރަޝިއާގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޑެނިސް ޗެރިޝޭވް އާއި އެލެކްޒެންޑަރ ގޮލޮވިން އާއި ފެޑޯރ ސްމޮލޯވް އަދި ސާޖީ އިގްނަޝިއޭވް ޖެހި ޕެނަލްޓީތައް އެކުޅުންތެރިން ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ރަޝިއާއިން ހޯދާފައިވާއިރު މުބާރާތުގައި އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެޓީމަށް އެބައޮތެވެ. ސްޕެއިން ކެޓުމާއެކު މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރި ބޮޑެތި ގިނަ ޓީމުތައް ވަނީ ކަޓާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް