25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ކްރޮއޭޝިއާގެ ތާރީހުގައި ވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ މޮޑްރިޗް

  • މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި މޮޑްރިޗް ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 1 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 20:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗް -- ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗްއަކީ އެގައުމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ބާސެލޯނާއަށް ކުޅޭ އެގައުމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިވާން ރަކިޓިޗް ބުނެފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ބުރަށް ކްރޮއޭޝިއާ ކޮލިފައިވެފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މޮޑްރިޗް ވަނީ އެޓީމަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. ބާސެލޯނާގައި އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާއާއެކު ކުޅުނު ރަކިޓިޗް ވަނީ މޮޑްރިޗްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކޮށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ރަކިޓިޗް ބުނީ މޮޑްރިޗްއަކީ ދަނޑުމަތީގައި އޭނާ ކުޅޭ މަގާމަށް ކުޅޭ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އޭނާއަކީ އެހެން ޕްލެނެޓެއްގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ޕްލެނަޓަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިޔަކާއެކު ކްރޮއޭޝިއާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއް ހަދާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނީ މޮޑްރިޗްގެ ނަން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ މޮޑްރިޗްއަކީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ތާރީހުގައި ވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ލީޑަރެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާގެ ފަހަތުން ކްރޮއޭޝިއާއިން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށާއި އޭނާއަށް ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ވެސް އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ކްރޮއޭޝިއާ ހިމެނުނީ މަރުގެ ގްރޫޕްގައި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނި ނަމަވެސް އެޓީމުން ވަނީ ގްރޫޕްގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ދެވަނަ ބުރުގައި ކްރޮއޭޝިއާ ނުކުންނާނީ ޑެންމާކާއި ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗު ކުޅެނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 2300 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް