24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

އިނގިރޭސި ކެޕްޓަނަކަށްވުން ކޭންއަށްވީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް

  • އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ބޭންޑް ކޭންއަށް ދިނީ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން
  • މިހާތަނަށް ވާރލްޑް ކަޕްގައި އޭނާ ވަނީ ފަސް ލަނޑު ޖަހާފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 1 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 19:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އެޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ދެކުނު ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ހެރީ ކޭން ބުނެފިއެވެ.

ޖޯޑަން ހެންޑަސަން އަތުގައި އޮތް އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ބޭންޑް ކޭންއަށް ދިނީ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ކުރިންނެވެ. އެކަމުގެ މިހާރު ވެސް އޭނާ އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހި ފަހަނައަޅައި އިނގިރޭސިވިލާތް ގޮސްފައިވާއިރު ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި ކޭން ފަސް ލަނޑު ޖެހިއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑުތައް ޖެހީ ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި ކަމަށްވާއިރު މިވަގުތު ރަން ބޫޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި ވެސް އޮތީ ކޭންއެވެ.

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޭން ބުނީ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އޭނާއަށް ކެޕްޓަނެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުން ވަރަށް ފަސޭހަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް އެކަން ކުރަން ފަސޭހަވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ޓީމުގައި އެ ރޯލު އަދާކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅުންތެރިން ތިބުން ކަމަށް ކޭން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޭން ބުނީ ކަމެއް ގޯސްކޮށްދާނަމަ އެކަމުގެ ވާހަކަ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ދައްކާ ކަމަށާއި ވަކި މީހަކާއި ވާހަކަ ދައްކަން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު މަޑުނުކުރާ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަކީ ޓީމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ އެކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭކަމަށް ކޭން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވާރލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން ކޭން ބުނީ ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރެޝަރު އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކެޕްޓަނަށްވުމާއެކު އެ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާނެކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރު ހުރި މަގާމަށް އައުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށާއި ލިބޭ ހުރިހާ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ހިފާނެ ކަމަށެވެ. އިނގިރޭސި ޖާޒީލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އޭނާއަކީ ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ކުޅުންތެރިއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް ކޭން ބުނެފައިވެއެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ކޭން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެސް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 30 ލަނޑު ޖެހިއިރު ގްރޫޕް ފިޔަހީގައި ޕެނަމާ ކޮޅަށް އޭނާ ހެޓްރިކް ވެސް ހެދިއެވެ. އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމަށް 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުޅެމުން އަންނަ ކޭން ވަނީ އެ ގައުމަށް 26 މެޗު ކުޅެދީ 18 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. އޭނާއަކީ މިދިޔަ އަހަރު ހޮވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް މެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް