25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ދިވެހި ފިލްމް

ރެދަން އަލްބަމަށް ދަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން: މުއައްޒިން

  • މި އަލްބަމްގައި އަމިއްލަ ރާގުގެ ހަ ލަވަ ހިމެނޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 1 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 11:21 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ރެދަން އަލްބަމްގެ ކަވަރ ފޮޓޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރޮކްސްޓާއެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުން ވިދާލި މުހައްމަދު މުއައްޒިންގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް "ރެދަން" މިދިޔަމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު އެ އަލްބަމަށް އެހުންތެރިން ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުލަ ސްކްރީން" ޕްރޮގްރާމަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި މުއައްޒިން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ރާގުގެ ހަ ލަވަ ހިމެނޭ މި އަލްބަމްގެ ލަވަތައް ލަވަފޮށިން އަޑު އަހައިލެވޭނެ ކަމަށެވެ. މި އަލްބަމްގައި ރޮކް ލަވަތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ޖޮންރާތަކުގެ ލަވަތައް ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް މުއައްޒިން ބުންޏެވެ.

ލޯބީގެ ލަވަތަކުގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ބައެއް ކަންތައްތައް އަދި މުއައްޒިންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ލަވަތައް މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް މުއައްޒިން ބުޏެވެ.

މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ ލަވަތަކުގެ ވީޑިއޯ  މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެރެވޭނެ ކަމަށް މުއައްޒިން ބުންޏެވެ.

މީގެ ކުރިން މުއައްޒިން ރިލީޒްކޮށްފައިވާ "ލޭކޮކާ" އަކީ ވެސް އެ އަލްބަމްގެ ލަވަ އެއްކަމަށް މުއައްޒިން ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް