24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ދިވެހި ފިލްމް

ރެދަން އަލްބަމަށް ދަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން: މުއައްޒިން

  • މި އަލްބަމްގައި އަމިއްލަ ރާގުގެ ހަ ލަވަ ހިމެނޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 1 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 11:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ


ރެދަން އަލްބަމްގެ ކަވަރ ފޮޓޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރޮކްސްޓާއެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުން ވިދާލި މުހައްމަދު މުއައްޒިންގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް "ރެދަން" މިދިޔަމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު އެ އަލްބަމަށް އެހުންތެރިން ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުލަ ސްކްރީން" ޕްރޮގްރާމަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި މުއައްޒިން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ރާގުގެ ހަ ލަވަ ހިމެނޭ މި އަލްބަމްގެ ލަވަތައް ލަވަފޮށިން އަޑު އަހައިލެވޭނެ ކަމަށެވެ. މި އަލްބަމްގައި ރޮކް ލަވަތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ޖޮންރާތަކުގެ ލަވަތައް ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް މުއައްޒިން ބުންޏެވެ.

ލޯބީގެ ލަވަތަކުގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ބައެއް ކަންތައްތައް އަދި މުއައްޒިންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ލަވަތައް މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް މުއައްޒިން ބުޏެވެ.

މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ ލަވަތަކުގެ ވީޑިއޯ  މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެރެވޭނެ ކަމަށް މުއައްޒިން ބުންޏެވެ.

މީގެ ކުރިން މުއައްޒިން ރިލީޒްކޮށްފައިވާ "ލޭކޮކާ" އަކީ ވެސް އެ އަލްބަމްގެ ލަވަ އެއްކަމަށް މުއައްޒިން ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް