15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ދިވެހި ފިލްމް

ރެދަން އަލްބަމަށް ދަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން: މުއައްޒިން

  • މި އަލްބަމްގައި އަމިއްލަ ރާގުގެ ހަ ލަވަ ހިމެނޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 1 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 11:21 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  7. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި
  8. ވިޔަފާރިވެރިން އިސް ނަގައިގެން އިންތިހާބީ ރައީސަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި


ރެދަން އަލްބަމްގެ ކަވަރ ފޮޓޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރޮކްސްޓާއެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުން ވިދާލި މުހައްމަދު މުއައްޒިންގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް "ރެދަން" މިދިޔަމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު އެ އަލްބަމަށް އެހުންތެރިން ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުލަ ސްކްރީން" ޕްރޮގްރާމަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި މުއައްޒިން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ރާގުގެ ހަ ލަވަ ހިމެނޭ މި އަލްބަމްގެ ލަވަތައް ލަވަފޮށިން އަޑު އަހައިލެވޭނެ ކަމަށެވެ. މި އަލްބަމްގައި ރޮކް ލަވަތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ޖޮންރާތަކުގެ ލަވަތައް ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް މުއައްޒިން ބުންޏެވެ.

ލޯބީގެ ލަވަތަކުގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ބައެއް ކަންތައްތައް އަދި މުއައްޒިންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ލަވަތައް މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް މުއައްޒިން ބުޏެވެ.

މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ ލަވަތަކުގެ ވީޑިއޯ  މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެރެވޭނެ ކަމަށް މުއައްޒިން ބުންޏެވެ.

މީގެ ކުރިން މުއައްޒިން ރިލީޒްކޮށްފައިވާ "ލޭކޮކާ" އަކީ ވެސް އެ އަލްބަމްގެ ލަވަ އެއްކަމަށް މުއައްޒިން ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް