21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބީއެމްއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަސޭހައިން ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ނިޒާމެއް ބީއެމްއެލްއިން ތައާރަފްކޮށްފި

 • ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވަން ޓީޓީއެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ
 • އާންމުކޮށް ބޭރަށް ފޮނުވާ ވަރަށް ވުރެ އަވަސްކޮށް ލާރި ފޮނުވޭނެ
 • މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ 23 ގައުމަކަށް މި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 1 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 10:29 | |

މަގުބޫލް

 1. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
 2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
 3. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
 6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
 7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
 8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ނޫސް ވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލް އިން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭރު ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ނިޒާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ތައާރަފްވުމާއެކު މިހާރު މޮބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ލުއި ފަސޭހަކަމާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެއެވެ.

މި ޚިދުމަތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭން އަމީނީ މަގުގެ ބީއެމްއެލް ބްރާންޗުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ޓީޓީއަކާ ނުލައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ގަޑިއެއްގަވެސް މި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މި ވަގުތު ވެސް 23 ގައުމަކަށް މި ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން، ބިދޭސީންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. ފޮނުވާ ފައިސާ ލިބޭނީ އެ ފޮނުވާ ގައުމެއްގެ ފައިސާއިންކަމަށާއި މިސާލަކަށް މެލޭޝިއާއަށް ފޮނުވާނަމަ އެ ގައުމުގައި ހުންނަ މީހާއަށް ލިބޭނީ އެގައުމުގެ ފައިސާ ކަމަށްވާ "ރިންގިޓް" އިންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުން ތައާރަފްކުރެވުނު "އޮންލައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ" ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ބީއެމްއެލް މޮބައިލްޕޭ އެޕް މެދުވެރިކޮށެވެ. މި އެޕް މެދުވެރިކޮށް ދުވާލަކަށް 3،000 ޔޫއެސް ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެއެވެ. ފަސޭހަކަމާއެކު ބީއެމްއެލް މޮބައިލްޕޭ އެޕް ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން ފައިސާ ފޮނުވޭއިރު، ފޮނުވާ ގައުމާއި ފޮނުވަން ބޭނުންވާ އަދަދު ޖެހުމުން ވަގުތުން އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ޚިދުމަތް މިއަދު ފަށާފައިވާއިރު، ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށާއި ބޭސްފަރުވާކުރުމަށާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދިވެހިން ދަތުރުކުރާ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެއެވެ. ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު 5 ޔޫއެސް ޑޮލަރުން ފެށޭއިރު އޮންލައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވެގެންދާނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގަށެވެ. އަދި އާންމުކޮށް ފައިސާ ފޮނުވާއިރު ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ނަގާ ވަގުތަށްވުރެ އަވަހަށް މި ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މި ޚިދުމަށް ތައާރަފް ކުރަމުން ބުނީ އެ ބޭންކްގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް