16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ފަތުރުވެރިކަން

މާވަރުފަޅު ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  • މާވަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 10 ނުވަތަ 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ފަށާނެ
  • ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އަށް ހެކްޓަރުގެ ދެ ރަށް ހިއްކާނެ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 19:12 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


މާވަރުފަޅު ހިއްކުމަށްފަހު ތަރައްގީ ކުރާ ރަށްތަކުގައި ފަސްތަރިއާ ހަތްތަރީގެ ހޮޓެލްތައް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި -- ޓްވިޓަރ

މާލެ އަތޮޅު މާވަރުފަޅު ހިއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފެށުމަށް މާވަރުފަޅު ގުޑް ކެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވަނީ މިއަހަރު މެއިމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން މާވަރު ފަޅުގައި ހަތަރު ރަށް ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން ބުނީ މިފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަތް އޮތް 10 ދުވަސް ނުވަތަ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރުތަކެއް ކަމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ދިގުމިން ތިން ކިލޯމީޓަރު ހުންނަ މާވަރު ފަޅުގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އަށް ހެކްޓަރުގެ ދެ ރަށް ހިއްކާނެ އެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީއިން އެމަސައްކަތް 60 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

ގުޑް ކެޗް ކުންފުންނިން ބުނީ މި ދެ ރަށުގައި ފަސް ތަރިއާއި ހަތް ތަރީގެ ހޮޓެލްތައް އަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ލިބޭ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް