23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފަތުރުވެރިކަން

މާވަރުފަޅު ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  • މާވަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 10 ނުވަތަ 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ފަށާނެ
  • ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އަށް ހެކްޓަރުގެ ދެ ރަށް ހިއްކާނެ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 19:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


މާވަރުފަޅު ހިއްކުމަށްފަހު ތަރައްގީ ކުރާ ރަށްތަކުގައި ފަސްތަރިއާ ހަތްތަރީގެ ހޮޓެލްތައް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި -- ޓްވިޓަރ

މާލެ އަތޮޅު މާވަރުފަޅު ހިއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފެށުމަށް މާވަރުފަޅު ގުޑް ކެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވަނީ މިއަހަރު މެއިމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން މާވަރު ފަޅުގައި ހަތަރު ރަށް ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން ބުނީ މިފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަތް އޮތް 10 ދުވަސް ނުވަތަ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރުތަކެއް ކަމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ދިގުމިން ތިން ކިލޯމީޓަރު ހުންނަ މާވަރު ފަޅުގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އަށް ހެކްޓަރުގެ ދެ ރަށް ހިއްކާނެ އެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީއިން އެމަސައްކަތް 60 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

ގުޑް ކެޗް ކުންފުންނިން ބުނީ މި ދެ ރަށުގައި ފަސް ތަރިއާއި ހަތް ތަރީގެ ހޮޓެލްތައް އަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ލިބޭ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް