19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފަތުރުވެރިކަން

މާވަރުފަޅު ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  • މާވަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 10 ނުވަތަ 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ފަށާނެ
  • ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އަށް ހެކްޓަރުގެ ދެ ރަށް ހިއްކާނެ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 19:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


މާވަރުފަޅު ހިއްކުމަށްފަހު ތަރައްގީ ކުރާ ރަށްތަކުގައި ފަސްތަރިއާ ހަތްތަރީގެ ހޮޓެލްތައް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި -- ޓްވިޓަރ

މާލެ އަތޮޅު މާވަރުފަޅު ހިއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފެށުމަށް މާވަރުފަޅު ގުޑް ކެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވަނީ މިއަހަރު މެއިމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން މާވަރު ފަޅުގައި ހަތަރު ރަށް ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން ބުނީ މިފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަތް އޮތް 10 ދުވަސް ނުވަތަ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރުތަކެއް ކަމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ދިގުމިން ތިން ކިލޯމީޓަރު ހުންނަ މާވަރު ފަޅުގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އަށް ހެކްޓަރުގެ ދެ ރަށް ހިއްކާނެ އެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީއިން އެމަސައްކަތް 60 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

ގުޑް ކެޗް ކުންފުންނިން ބުނީ މި ދެ ރަށުގައި ފަސް ތަރިއާއި ހަތް ތަރީގެ ހޮޓެލްތައް އަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ލިބޭ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް