22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ބުސްކެޓްސްއަކީ އެންމެ މޮޅު ޑިފެންސިވް މިޑްފީލްޑަރު

  • މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް މި މަގާމަށް ކުޅޭ ދެ ކުޅުންތެރިން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 16:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް ސްޕެއިންގެ ޖާޒީގައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސްއަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ޑިފެންސިވް މިޑްފީލްޑަރު ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކަސެމީރޯ ބުނެފިއެވެ.

މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް މި މަގާމަށް ކުޅޭ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ނަތީޖާ ނެރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ބަޔެކެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ސްޕެއިންގައި ކުޅުނު އެންމެ ބޮޑު ދެ މުބާރާތުގެ ވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ބާސެލޯނާއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކަސެމީރޯގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ރެއާލްއިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ހޯދިއެވެ.

ވާރލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މެކްސިކޯއާ ދެކޮޅަށް ބްރެޒިލް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކަސެމީރޯ ބުނީ އޭނާ ކުޅޭ މަގާމަށް ކުޅެވޭނީ ވަރަށް މަދު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކަމަށާއި އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެމަގާމަށް ކުޅުންތެރިޔަކު ކުޅޭނަމަ ބޭނުންވަނީ ބުސްކެޓްސް ކުޅެން ކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ އެމަގާމަށް ކުޅޭ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކަސެމީރޯ ބުނީ ބުސްކެޓްސްއަކީ ވަރަށް ތަފާތު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ދަނޑުމަތީގައި ވަރަށް ކޮލިޓީ ދައްކާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. ބުސްކެޓްސްގެ ފަހަތުން ދެން ވާދަކުރާނީ ފްރާންސްގެ ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ޗެލްސީގެ އެންގޯލޯ ކަންޓޭ އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ބުސްކެޓްސްއާ ކަސެމީރޯގެ ކުރިމަތިލުމެއް ހަމައެކަނި ފެންނަނީ އެ ދެ ޓީމަށް ވެސް ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބުމުންނެވެ. ސްޕެއިން އަދި ބްރެޒިލް ވެސް ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު ފައިނަލަށް ދިޔުމުގައި އުނދަގޫ ޓީމުތަކާއި ކުރިމަތިވާނީ ބްރެޒިލްއާ އެވެ. މުބާރާތުގައި އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދެވޭނަމަ ބްރެޒިލް ފްރާންސްއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް