19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަކުން އެސްޓޯނިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • އެތައް ޑިޕްލޮމޭޓަކު ގެންދަވަނީ މަގާމުތަކުން ވަކިވަމުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 10:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


އެސްޓޯނިއާގެ ސަފީރުކަމަށް ޖޭމްސް ޑީ މެލްވީ އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު -- އާކައިވް

ޔޫރަޕްގެ އެކުވެރިންނާ މެދު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން މާޔޫސްވެވަޑައިގެން އެމެރިކާ އިން އެސްޓޯނިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ފޮރިން ޕޮލިސީ މެގަޒިން އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖޭމްސް ޑީ މެލްވިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވާކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން އެމެރިކާއަށް އެތެރެކުރާ ބައެއް ބާވަތްތަކުން ޓެރިފެއް ނަގަން ނިންމަވައި ނޭޓޯގެ ބައިވެރިންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ އެހެން ބައެއް ޑިޕްލޮމޭޓުން ވެސް މި ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި ވަނީ މަގާމު ދޫކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ޕެނަމާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު ޖޯން ފީލީ ވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.

އޭގެ މަހެއް ކުރިން ނައިރޯބީގައި ހުންނެވި ސޯމާލިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަންދޫބު އެލިޒަބަތު ޝެކްލްފޯޑް އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.

ފޮރިން ޕޮލިސީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައި ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރެކްސް ޓިލަރސަން އަށް އެކަމަނާ ފޮނުއްވި ސިޓީގައި އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންސާނީ ހައްގަކީ އެމެރިކާ އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންތައް ކަމަށް ނުހަދައި ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އިސްތިއުފާދެއްވީ ކަމަށެވެ.

ކެރިއަރ ޑިޕްލޮމޭޓެއް ކަމަށްވާ މެލްވީ އެސްޓޯނިއާގެ ސަފީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މެލްވީ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ޔޫރަޕްގެ އެތައް ގައުމެއްގައި ޑިޕްލޮމޭޓެއްގެ ގޮތުން މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައިވާ އޭނާގެ ބައޮގްރަފީގައި ވާގޮތުން ރަޝިއާ، ޖަރުމަނު، އަދި ފަރަންސޭސި ބަސް އޭނާ ދެނެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް