22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަކުން އެސްޓޯނިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • އެތައް ޑިޕްލޮމޭޓަކު ގެންދަވަނީ މަގާމުތަކުން ވަކިވަމުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 10:56 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އެސްޓޯނިއާގެ ސަފީރުކަމަށް ޖޭމްސް ޑީ މެލްވީ އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު -- އާކައިވް

ޔޫރަޕްގެ އެކުވެރިންނާ މެދު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން މާޔޫސްވެވަޑައިގެން އެމެރިކާ އިން އެސްޓޯނިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ފޮރިން ޕޮލިސީ މެގަޒިން އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖޭމްސް ޑީ މެލްވިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވާކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން އެމެރިކާއަށް އެތެރެކުރާ ބައެއް ބާވަތްތަކުން ޓެރިފެއް ނަގަން ނިންމަވައި ނޭޓޯގެ ބައިވެރިންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ އެހެން ބައެއް ޑިޕްލޮމޭޓުން ވެސް މި ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި ވަނީ މަގާމު ދޫކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ޕެނަމާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު ޖޯން ފީލީ ވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.

އޭގެ މަހެއް ކުރިން ނައިރޯބީގައި ހުންނެވި ސޯމާލިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަންދޫބު އެލިޒަބަތު ޝެކްލްފޯޑް އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.

ފޮރިން ޕޮލިސީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައި ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރެކްސް ޓިލަރސަން އަށް އެކަމަނާ ފޮނުއްވި ސިޓީގައި އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންސާނީ ހައްގަކީ އެމެރިކާ އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންތައް ކަމަށް ނުހަދައި ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އިސްތިއުފާދެއްވީ ކަމަށެވެ.

ކެރިއަރ ޑިޕްލޮމޭޓެއް ކަމަށްވާ މެލްވީ އެސްޓޯނިއާގެ ސަފީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މެލްވީ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ޔޫރަޕްގެ އެތައް ގައުމެއްގައި ޑިޕްލޮމޭޓެއްގެ ގޮތުން މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައިވާ އޭނާގެ ބައޮގްރަފީގައި ވާގޮތުން ރަޝިއާ، ޖަރުމަނު، އަދި ފަރަންސޭސި ބަސް އޭނާ ދެނެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް