19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ކެނެޑާއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް

އެމެރިކާއެކު ގަދަ ހިފުމަކަށް ކެނެޑާއިން ދަނީ!

  • ކެނެޑާއިން ވަނީ އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ބޮޑު ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައި
  • ޓުރަމްޕާއި ގައުމްތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 07:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


ކެނެޑާގެ ޒުވާން ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު -- ފޭސްބުކް

އެމެރިކާއަށް އެތެރެ ކުރާ ކެނެޑާގެ އެލުމިނިއަމްއާއި ދަނގަޑުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ކެނެޑާއިން ގަދަހިފުމަކަށް ދާން ނިންމާފިއެވެ.

ކެނެޑާއިން ވަނީ އެމެރިކާގެ މުދަލުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ވަރަށް ބޮޑު ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައެވެ. އެއާއެކު އެ ގައުމުން ބުނީ އެމެރިކާގެ 12.63 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުދަލުން މި ޓެކްސް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ކެނެޑާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓިއާ ފްރީލޭންޑް ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. ފްރީލޭންޑް ވިދާޅުވީ ޓުރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް  އިންތިޚާބު ވީއްސުރެން އަވައްޓެރި ގައުމްތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކެނެޑާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ފައިނޭސް އިން ބުނީ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކައް ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަމަލު ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު ޓެކްސްއެއް ނަގާނީ އެމެރިކާގެ ދަގަނޑާއި އެލުމީނިއަމުން ކަމަށެވެ. ފައިނޭންސުން ޓެކްސް ނަގާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތި ތެރޭގައި ތެރޭގައި ކޮފީ، ސޯސް، ރާފުޅި ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފްރީލޭންޑް ވަނީ އެމެރިކާ ދެކެ ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށާއި އެމެރިކާއިން އަދިވެސް ޓެކްސް ނަގާ މިންވަރު ބޮޑުކޮށްފިނަމަ ކެނަޑާއިން ވެސް އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއަށް ގޮން ޖައްސަވާފައެވެ.

ކެނަޑާއިން ވަނީ އެމެރިކާގެ ދަގަނޑާއި އެލުމީނިއަމުން 25 ޕަސަންޓް ނަގަން ނިންމާފައެވެ. އެއާއެކު އެހެނިހެން މުދަލުން 10 ޕަސަންޓް ނަގަން ނިންމާފައެވެ.

އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ކެނަޑާއިން ޓެކްސް ނަގަން ނިންމާފައިވަނީ ޓުރަމްޕްގެ ރަހްމެތްތެރިންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ބާވަތްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްފައެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރީ ޓްރަމްޕަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމަށް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް