17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:01

ނޯތް ހާބަރު

ނޯތު ހާބަރަށް ވެހިކަލް ވަންނަ ކޮންމެ ފަހަރު ފީނަގަން ނިންމައިފި

 • ކުރިން ދުވާލަކަށް ނަގަނީ 11 ރުފިޔާ
 • މާދަމާއިން ފެށިގެން ކާރާއި ކުދި ޕިކަޕަކަށް ވަދެވޭނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު 5 ރުފިޔާ ދީގެން
 • ލޮރީއާއި ވޭނާއި ބޮޑެތި ޕިކަޕަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު 10 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 18 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 00:29 | |

މަގުބޫލް

 1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
 2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
 3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
 4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
 5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
 6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
 7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
 8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


މާލޭ ނޯތް ހާބަރ: ވެހިކަލް ވަންނަ ކޮންމެފަހަރަކު ފީނަގާނެ -- ގޫގުލް

މާލޭ ނޯތު ހާބަރަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ވަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ވެހިކަލަކުން ފީއެއް ނަގާ ގޮތައް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ހަމަ ޖައްސައިފިއެވެ.

އެމްޕީއެލްއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ފީ ބުދަ ދުވަހު (މާދަމާ)ން ފެށިގެން ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނޯތު ހާބަރަށް ވަންނަ ކާރާއި ކުދި ޕިކަޕަކުން ވަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ޖީއެސްޓީއާއެކު 5 ރުފިޔާ ނަގަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑު ޕިކަޕް، ލޮރީ، ވޭން ފަދަ ތަކެތިން ވަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ޖީއެސްޓީއާއެކު 10 ރުފިޔާ ނަގާނެ ކަމަށް ވެސް އެމްޕީއެލްގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ކޮންމެ ވެހިކަލެއްވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް ނަގަނީ ދުވާލަކަށް 11 ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސަރަހައްދުގައި ސައިކަލް ޕާކް ކުރެވޭ ގޮތަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. އެގޮތުން ނޯތު ހާބަރުގައި އެއް ގަޑިއިރަށް 5 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމަށްފަހު ޕާކް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ކުރިން އެ ސަރަހައްދަކަށް ސައިކަލަކަށް ނުވަދެވެއެވެ. އަދި ޕާކެއްވެސް ނުކުރެވެއެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހެދި ނޯތު ހަބަރަށް އެއްބަޔަކު އަންނި ޖެޓީއޭ ކިޔާއިރު މިސަރުކާރުން ވަނީ އެތަނުގެ ނަން މީރުބަހުރު ބަނދަރުގެ ނަމަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެނަން އަނެއްކާވެސް ނޯތު ހާބަރަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް