20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޔަމަން ހަނގުރާމަ

ޔަމަނުގެ ހުދެއިދާގެ ބަދަރަށް، އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ބޯޓްތައް

 • އެހީ ފޯރު ކޮށްދޭ ބޯޓު ފަހަރު ބަދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
 • ބަދަރު ކުރި 6 ބޯޓެއްގެ މުދާ ދަނީ ބާލަމުން
 • ބަދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 7 ބޯޓެއް އެދިފައި އެބައޮތް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 23:42 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
 3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
 4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
 5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
 6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
 7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
 8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ހުދައިދާގެ ބަދަރާ ކައިރިކޮށްފައިވާ ބޯޓުތަކެއް -- ހޮޑްޝިޕް

ސައުދީއާއި ޔޫއޭއީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ އަސްކަރީ ކޯލިޝަނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ޔަމަނުގެ ހުދައިދާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭންއައި ބޯޓުފަހަރަށް ބަދަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

ކޯލިޝަނުން ބުނީ ފާއިތުވި ސައުވީސް ގަޑިއިރު، އެ ސަރަހައްދަށް އައުމަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ހަތަރު ބޯޓަކަށް ބަދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފާވައި ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ވެސް ބަދަރުކޮށްފައިވާ ހަ ބޯޓުން މުދާތައް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ހަތް ބޯޓެއް ފަޅުން ބޭރުގައި ހުއްދައަށް މަޑު ކޮށްގެން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ކޯލިޝަނުން ދަނީ ހުދައިދާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން އަންނަ ބޯޓް ފަހަރުތަކަށް ޔަމަނުގެ ސަރުކާރާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ކޯލިޝަނުން ބުނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން އައި "ވޮލަންޓެ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއް 39 ދުވަސް ވަންދެން ހޫތީ ހަނގުރާމަ ވެރިން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު "ގްރޭޓް ކޭ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއް 69 ދުވަސް ވަންދެން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް