21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޔަމަން ހަނގުރާމަ

ޔަމަނުގެ ހުދެއިދާގެ ބަދަރަށް، އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ބޯޓްތައް

 • އެހީ ފޯރު ކޮށްދޭ ބޯޓު ފަހަރު ބަދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
 • ބަދަރު ކުރި 6 ބޯޓެއްގެ މުދާ ދަނީ ބާލަމުން
 • ބަދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 7 ބޯޓެއް އެދިފައި އެބައޮތް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 23:42 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 7. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ހުދައިދާގެ ބަދަރާ ކައިރިކޮށްފައިވާ ބޯޓުތަކެއް -- ހޮޑްޝިޕް

ސައުދީއާއި ޔޫއޭއީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ އަސްކަރީ ކޯލިޝަނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ޔަމަނުގެ ހުދައިދާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭންއައި ބޯޓުފަހަރަށް ބަދަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

ކޯލިޝަނުން ބުނީ ފާއިތުވި ސައުވީސް ގަޑިއިރު، އެ ސަރަހައްދަށް އައުމަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ހަތަރު ބޯޓަކަށް ބަދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފާވައި ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ވެސް ބަދަރުކޮށްފައިވާ ހަ ބޯޓުން މުދާތައް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ހަތް ބޯޓެއް ފަޅުން ބޭރުގައި ހުއްދައަށް މަޑު ކޮށްގެން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ކޯލިޝަނުން ދަނީ ހުދައިދާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން އަންނަ ބޯޓް ފަހަރުތަކަށް ޔަމަނުގެ ސަރުކާރާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ކޯލިޝަނުން ބުނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން އައި "ވޮލަންޓެ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއް 39 ދުވަސް ވަންދެން ހޫތީ ހަނގުރާމަ ވެރިން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު "ގްރޭޓް ކޭ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއް 69 ދުވަސް ވަންދެން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް