21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ނައިޖީރިޔާ

އަބާޗާ ނައިޖީރިއާ އިން ލޫޓުވި ފައިސާ ފަގީރުންނަށް ބަހަން ނިންމައިފި

  • އަބާޗާ ވަގައް ނެންގެވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަހަން ނިންމާފައިވަނީ ތިންސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރު
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajjemv

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 21:14 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ނައިޖީރިއާގެ ކުރީގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިޔާ ސަނީ އަބާޗާ -- ދަނިއުސްނައިޖީރިއާ.ކޮމް

ނައިޖީރިއާގެ ކުރީގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ސަނީ އަބާޗާ ގައުމުން ލޫޓުވި ފައިސާ އެ ނައިޖީރިއާގެ ފަގީރުންނަށް ބެހުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އަބާޗާ ވަގައް ނެންގެވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަހަން ނިންމާފައިވަނީ ތިންސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

1990 ގެ އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި އަބާޗާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ގައުމު އޮތް އިރު ލޫޓުވި ފައިސާގެ ބައެއް ނައިޖީރިއާގެ ތިން ލައްކަ ގޭބިސީ އަކަށް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ގޭބިސީއަކަށް މަހަކު ސާދަ ޑޮލަރު ލިބޭނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުން ފައިސާ ބަހާނަމަ މި ފައިސާ ބަހާ ނިމޭނީ ހަ އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައެވެ.

1993 ވަނަ އަހަރުން 1998 ށް ނައިޖީރިއާގެ ވެރިކަމުގައި އަބާޗާ ހުންނެވި އިރު ވަގައް ނެންގެވި އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން މި ހޯދުނު ފައިސާއަކީ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ބައިކުޅަ ބައެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ބުޚާރީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި ކެމްޕޭންގައި އަބާޗާ ވަގައް ނެންގެވި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތެވެ.

އަބާޗާ ލޫޓުވި ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައި ހުރި އެއްތަނަކީ ސްވިޒަލޭންޑެވެ. ސްވިޒަލޭންޑުން ވަނީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައިބަޔަށް ނައިޖީރިއާ ސަރުކާރަށް ރައްދުކޮށްފައެވެ.

ސްވިޒަލޭންޑުން ފައިސާ ރައްދުކުރަމުން ދިޔައީ ހަރުކަށި ޝަރުތުތަކެއްގެ މަތިން އެތިއެތި ކޮޅުން ކަމަށްވެއެވެ. އެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ފަގީރުންނަށް އެހީވުމަށް ބޭނުން ކުރުމާއި، އަދި ފައިސާ ބޭނުން ކުރަމުންދާ ގޮތް ވާލްޑް ބޭންކުން ބަލަމުން ގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ.

މިހާރު އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ބޭނުން ކުރަމުން ދާކަން ސާބިތުކޮށް ނުދީފިނަމަ ބާކީ ހުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވާނެ ކަމަކަށްވާނެ ކަމަށް ސްވިޒަލޭންޑުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއީ ފައިސާ އަނެއްކާ ވަގައް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ކަމަށްވެސް ސްވިޒަލެންޑުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް