22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އއ. އުކުޅަސް

ކޮންގްރެސްގެ ބައެއް މަންދޫބުން އުކުޅަހަށް އަންނަން ފަށައިފި

 • ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގު 1،100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް
 • 800 މަންދޫބުން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
 • ކޮންގްރެސްއަށް އުކުޅަސް އޮތީ ފައްކާކޮށްފައި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 19:07 | |

މަގުބޫލް

 1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
 2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
 4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
 7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
 8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ބައެއް މަންދޫބުން އއ. އުކުޅަހަށް އަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މަންދޫބުންގެ އަދަދަކީ 1184 މީހުންނެވެ. އެ މަންދޫބުންގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބައެއް މަންދޫބުން އުކުޅަހަށް އަންނަން ފަށާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުއެވެ. އުކުޅަހަށް ބައެއް މަންދޫބުންގެ އައީ ކޮންގްރެސްގެ އިންތިޒާމަށް ވަޑައިގެންނެވި އެޑްވާންސް ޓީމުތަކާއެކުގައެވެ.
ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުން އެ ރަށަށް ރަސްމީކޮށް ދާން ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7:00 ފެށިގެންނެވެ.

މަންދޫބުން އުކުޅަހަށް ގެންދާނީ ސާޅީހަށް ވުރެ ގިނަ ކަނޑު އުނޅަދުގައެވެ. 

އެމްޑީޕީން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަށް 600 ނުވަތަ 800އާ ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މަންދޫބުން އެ ރަށަށް އަރާނެއެވެ. ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މަންދޫބުނާއި އެ ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެހެން ޕާޓީތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ މެހެމާނުންނާއެކު 1،500 އާ ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން އުކުޅަހަށް އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ލަފާ ކުރެއެވެ. 

ކޮންގްރެސް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އުކުޅަހުގެ 300 މީހުންނާއި މާލެއިން ދިޔަ 50 އަހަށް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

އުކުޅަހަކީ އެމްޑީޕީގެ ތާއިދު ބޮޑު ރަށެކެވެ. އާންމު އިންތިހާބުތަކުގައި އުކުޅަހުން އެމްޑީޕީން ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެެއް ހޯދައެވެ. ރިޔާސީ އިްނތިހާބާއި މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކަށް ވުރެ ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖަކުން އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ ހޯދައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް