23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ހޮލީވުޑް

އެންމެ ފަހުން ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކްޓިވް ވެއްޖެ

  • އޭނާ ވަނީ އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި
  • ފޮޓޯގައި އޭނާ ފެންނަނީ ގަހެއްގެ ކައިރީގައި އިށީނދެ އިންދާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 09:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް -- ގޫގުލް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޖޫލިއާ ރޮބާޓްސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ޖޫލިއާ ރޮބާޓްސް 2013 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ދެވިހިފާ ކަމެއް ކަމުގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ މިވަނީ އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައެވެ.

އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ތަރި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައި އޭނާ ފެންނަނީ ގަހެއްގެ ކައިރީގައި "ލަވް" ޖަހާފައި އިން ސްވެޓާއެއް ލައިގެން އިށީންދެ ލައިގެން އިންނަ މަންޒަރެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި އިމޯޖީއަކާ އެކު "ހެލޯ" މިހެން ލިޔެފައި ވެއެވެ.

އޮސްކާ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މި ތަރީގެ 226،000 ފޮލޯވާސް ތިބި އިރު އޭނާ އަދި އެއްވެސް މީހަކު ފޮލޯކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް