22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ހޮލީވުޑް

އެންމެ ފަހުން ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކްޓިވް ވެއްޖެ

  • އޭނާ ވަނީ އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި
  • ފޮޓޯގައި އޭނާ ފެންނަނީ ގަހެއްގެ ކައިރީގައި އިށީނދެ އިންދާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 09:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް -- ގޫގުލް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޖޫލިއާ ރޮބާޓްސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ޖޫލިއާ ރޮބާޓްސް 2013 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ދެވިހިފާ ކަމެއް ކަމުގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ މިވަނީ އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައެވެ.

އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ތަރި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައި އޭނާ ފެންނަނީ ގަހެއްގެ ކައިރީގައި "ލަވް" ޖަހާފައި އިން ސްވެޓާއެއް ލައިގެން އިށީންދެ ލައިގެން އިންނަ މަންޒަރެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި އިމޯޖީއަކާ އެކު "ހެލޯ" މިހެން ލިޔެފައި ވެއެވެ.

އޮސްކާ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މި ތަރީގެ 226،000 ފޮލޯވާސް ތިބި އިރު އޭނާ އަދި އެއްވެސް މީހަކު ފޮލޯކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް