22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ

ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ވޯލްޑްކަޕަށް އަމާޒުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން އެލާޓަށް!

 • ރަޝިއާ އެލާޓަށް އައިސްފި
 • ސަމާރާ ސިޓީގައި ފޯރި މަރަނީ
 • އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ވަނީ ބޭރު ކޮށްފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 08:53 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ރަޝިއާ 2018 ވޯލްޑް ކަޕް -- ގޫގުލް

ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ސްޓޭޑިއަމް ހުންނަ ސަރަހައްދަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމާ އެކު އެ މުބާރާތް އޮންނަ ގައުމު ކަމަށްވާ ރަޝިއާ އެލާޓަށް އައިސްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލިބުނު އިންޒާރާ ގުޅިގެން ރަޝިއާ ފުލުހުން ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މުބާރާތް ބާއްވާ ސަމާރާ ސިޓީގައި ފޯރި މަރަން ފަށާފައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ އެކިއެކި ޝޮޕިންގް މޯލްތައް ވެސް ވަނީ ފާސް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނުރައްކާތެރި އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ވެސް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފޯނު ކޯލަކުން ދިން އެ އިންޒާރުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ހޮސްޕިޓަލުކާއި ތިން ޝޮޕިންގް މޯލް އިން  މީހުން ބޭރުކޮށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެގައުމުގެ ނޫސް އޭޖެންސީއަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ގޮތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ ކުއްތާ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ސަރަހައްދުން އެއްވެސް ކަހަލަ ބޮމެއް ފެނޭތޯ ބަލާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް