25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ

ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ވޯލްޑްކަޕަށް އަމާޒުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން އެލާޓަށް!

 • ރަޝިއާ އެލާޓަށް އައިސްފި
 • ސަމާރާ ސިޓީގައި ފޯރި މަރަނީ
 • އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ވަނީ ބޭރު ކޮށްފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 08:53 | |

މަގުބޫލް

 1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
 3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
 4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
 7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ރަޝިއާ 2018 ވޯލްޑް ކަޕް -- ގޫގުލް

ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ސްޓޭޑިއަމް ހުންނަ ސަރަހައްދަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމާ އެކު އެ މުބާރާތް އޮންނަ ގައުމު ކަމަށްވާ ރަޝިއާ އެލާޓަށް އައިސްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލިބުނު އިންޒާރާ ގުޅިގެން ރަޝިއާ ފުލުހުން ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މުބާރާތް ބާއްވާ ސަމާރާ ސިޓީގައި ފޯރި މަރަން ފަށާފައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ އެކިއެކި ޝޮޕިންގް މޯލްތައް ވެސް ވަނީ ފާސް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނުރައްކާތެރި އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ވެސް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފޯނު ކޯލަކުން ދިން އެ އިންޒާރުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ހޮސްޕިޓަލުކާއި ތިން ޝޮޕިންގް މޯލް އިން  މީހުން ބޭރުކޮށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެގައުމުގެ ނޫސް އޭޖެންސީއަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ގޮތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ ކުއްތާ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ސަރަހައްދުން އެއްވެސް ކަހަލަ ބޮމެއް ފެނޭތޯ ބަލާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް