12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 13 ވިހާ
04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:13
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ

ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ވޯލްޑްކަޕަށް އަމާޒުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން އެލާޓަށް!

 • ރަޝިއާ އެލާޓަށް އައިސްފި
 • ސަމާރާ ސިޓީގައި ފޯރި މަރަނީ
 • އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ވަނީ ބޭރު ކޮށްފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 08:53 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
 4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
 5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
 6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
 7. ސޯލާ ޕެނަލްތަކާއެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ކަރަންޓް ބިލް 7،000 ރުފިޔާއަށް ކުޑަވެއްޖެ!
 8. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި


ރަޝިއާ 2018 ވޯލްޑް ކަޕް -- ގޫގުލް

ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ސްޓޭޑިއަމް ހުންނަ ސަރަހައްދަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމާ އެކު އެ މުބާރާތް އޮންނަ ގައުމު ކަމަށްވާ ރަޝިއާ އެލާޓަށް އައިސްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލިބުނު އިންޒާރާ ގުޅިގެން ރަޝިއާ ފުލުހުން ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މުބާރާތް ބާއްވާ ސަމާރާ ސިޓީގައި ފޯރި މަރަން ފަށާފައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ އެކިއެކި ޝޮޕިންގް މޯލްތައް ވެސް ވަނީ ފާސް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނުރައްކާތެރި އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ވެސް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފޯނު ކޯލަކުން ދިން އެ އިންޒާރުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ހޮސްޕިޓަލުކާއި ތިން ޝޮޕިންގް މޯލް އިން  މީހުން ބޭރުކޮށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެގައުމުގެ ނޫސް އޭޖެންސީއަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ގޮތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ ކުއްތާ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ސަރަހައްދުން އެއްވެސް ކަހަލަ ބޮމެއް ފެނޭތޯ ބަލާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް